xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Film 4

Anna på 15 år skal tilbage til sin gamle folkeskole for første gang i næsten to år. I 7. klasse forsøgte hun at tage sit eget liv. Alle var chokerede, men ingen talte om det bagefter. "Det var virkelig mærkeligt", husker Peter fra klassen.


Aktivitetsforslag til undervisningen

Filmanalyse (8. – 10. klasse)

Varighed: 2 lektioner

I kan arbejde med spørgsmålene alene, parvis eller i mindre grupper. Skriv jeres svar ind i et dokument og husk at gemme undervejs. Fremlæg jeres arbejde for klassen enten på skrift eller mundtligt. Afslut forløbet med samtale i klassen.

 • Hvorfor tror du, at filen kaldes en interaktiv film?
 • Hvad kan du ellers sige om filmens genre? Er det fx en katastrofefilm? En dokumentar? En ungdomsfilm? Et dokudrama? Andet? Begrund dit svar.
 • Brug dine egne ord til at beskrive filmens handling. Og lav et referat af filmen.
 • Hvor foregår filmen? Tid? Sted? Miljø?
 • Hvem er filmens vigtigste personer? Beskriv deres roller i filmen.
 • Arbejd med filmens perspektiv. Normal, fugle- eller frøperspektiv. Hvilken effekt har det?
 • Hvad er filmens tema?
 • Hvad er filmens budskab? Og hvem henvender filmen sig til?
 • Filmanalyse (for ungdomsuddannelser)

  Varighed: 2 lektioner

  I kan arbejde med spørgsmålene alene, parvis eller i mindre grupper. Skriv jeres svar ind i et dokument og husk at gemme undervejs. Fremlæg jeres arbejde for klassen enten på skrift eller mundtligt. Afslut forløbet med samtale i klassen.

 • Hvorfor tror du, at filmen kaldes en interaktiv film? Og på hvilken måde er seeren interaktiv? Giv eksempler på andre interaktive programmer eller film, du kender.
 • Hvad er filmens genre? En katastrofefilm? En dokumentar? En ungdomsfilm? Et dokudrama? Andet? Argumentér for din holdning.
 • Hvad er filmens handling? Lav et referat af filmen.
 • Lav en anmeldelse af filmen til et ungdomsmagasin. Sæt teksten op på en kreativ og læsevenlig måde.
 • Tid og sted – I hvilken tid foregår filmen? – I hvilket miljø foregår filmen? – Hvordan kommer tid og miljø til udtryk (i kostumer, kulisser, location osv.)?
 • Hvem er filmens vigtigste personer? Beskriv deres roller og indbyrdes relationer i filmen.
 • Arbejd med filmens dramaturgi. Anvender filmen berettermodellen, aktantmodellen, kontraktmodellen eller andet? Hvordan og hvorfor?
 • Arbejd med filmens perspektiv. Normal, fugle- eller frøperspektiv. Hvilken effekt har det?
 • Hvad er filmens tema? Tager filmen en eller flere temaer op til behandling? Hvis ja, hvilke?
 • Hvad er filmens budskab? Og hvem henvender filmen sig til?
 • Filmens scener (for alle)

  Varighed: To til flere lektioner

  Denne opgave kan I arbejde med over kortere eller længere tid. Vælg de aktiviteter, som passer lige netop til jeres undervisning og interesse. Aktiviteterne egner sig til både gruppearbejde og selvstændigt arbejde.

 • Undersøg, hvilke problemstillinger filmen behandler og hvordan de behandles. Du kan tage udgangspunkt i filmens dilemmaer og refleksionsspørgsmål og samtale om, hvad du svarede, da du så filmen. Diskutér jeres svar med hinanden.
 • Se scene 2 igen – i skolen – gå i detaljer med scenen og giv blandt andet din mening om måden, hvorpå læreren og klassekammeraterne tager imod Anna. Hvordan vil du selv handle som klassekammerat i den situation? Og hvordan tror du, at du vil have det indeni, hvis du var i Annas situation?
 • Du kan nu vælge en ny filmscene og arbejde videre med den på forskellig måde. Se forslagene herunder.
  - Dramatisér scenen. Lav evt. en ny slutning på scenen. Dramatiseringen kan filmes og bagefter deles med resten af klassen, som oplæg til debat.
  - Skriv videre på scenen. Find på en ny handling og en ny slutning.
  - Skriv en artikel til en avis om det at være ung i Danmark med psykiske problemer eller psykisk lidelse. Overvej blandt andet om artiklen skal være informerende eller debatterende. Hvilken vinkel skal artiklen have? Hvem er den primære modtager? Del din artikel med andre.
 • Opdateret 19 SEP 2023