xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Film 1

Louise på 14 år går i 8. klasse. Hun er ekstremt fokuseret på mad og på sin vægt. Hun prøver at holde det skjult for familien og for veninderne. Men det er hårdt at være alene med tankerne, og Louise har det slet ikke godt.

Aktivitetsforslag til undervisningen

Filmanalyse (8. – 10. klasse)

Varighed: 2 lektioner

I kan arbejde med spørgsmålene alene, parvis eller i mindre grupper. Skriv jeres svar ind i et dokument og husk at gemme undervejs. Fremlæg jeres arbejde for klassen enten på skrift eller mundtligt. Afslut forløbet med samtale i klassen.

 • Hvorfor tror du, at filen kaldes en interaktiv film?

 • Hvad kan du ellers sige om filmens genre? Er det fx en katastrofefilm? En dokumentar? En ungdomsfilm? Et dokudrama? Andet? Begrund dit svar.

 • Brug dine egne ord til at beskrive filmens handling. Og lav et referat af filmen.

 • Hvor foregår filmen? Tid? Sted? Miljø?

 • Hvem er filmens vigtigste personer? Beskriv deres roller i filmen.

 • Arbejd med filmens perspektiv. Normal, fugle- eller frøperspektiv. Hvilken effekt har det?

 • Hvad er filmens tema?

 • Hvad er filmens budskab? Og hvem henvender filmen sig til?
 • Filmanalyse (for ungdomsuddannelser)

  Varighed: 2 lektioner

  I kan arbejde med spørgsmålene alene, parvis eller i mindre grupper. Skriv jeres svar ind i et dokument og husk at gemme undervejs. Fremlæg jeres arbejde for klassen enten på skrift eller mundtligt. Afslut forløbet med samtale i klassen.

 • Hvorfor tror du, at filmen kaldes en interaktiv film? Og på hvilken måde er seeren interaktiv? Giv eksempler på andre interaktive programmer eller film, du kender.

 • Hvad er filmens genre? En katastrofefilm? En dokumentar? En ungdomsfilm? Et dokudrama? Andet? Argumentér for din holdning.

 • Hvad er filmens handling? Lav et referat af filmen.

 • Lav en anmeldelse af filmen til et ungdomsmagasin. Sæt teksten op på en kreativ og læsevenlig måde.

 • Tid og sted – I hvilken tid foregår filmen? – I hvilket miljø foregår filmen? – Hvordan kommer tid og miljø til udtryk (i kostumer, kulisser, location osv.)?

 • Hvem er filmens vigtigste personer? Beskriv deres roller og indbyrdes relationer i filmen.

 • Arbejd med filmens dramaturgi. Anvender filmen berettermodellen, aktantmodellen, kontraktmodellen eller andet? Hvordan og hvorfor?

 • Arbejd med filmens perspektiv. Normal, fugle- eller frøperspektiv. Hvilken effekt har det?

 • Hvad er filmens tema? Tager filmen en eller flere temaer op til behandling? Hvis ja, hvilke?

 • Hvad er filmens budskab? Og hvem henvender filmen sig til?
 • Filmens scener (for alle)

  Varighed: To til flere lektioner

  Denne opgave kan I arbejde med over kortere eller længere tid. Vælg de aktiviteter, som passer lige netop til jeres undervisning og interesse. Aktiviteterne egner sig til både gruppearbejde og selvstændigt arbejde.

 • Undersøg, hvilke problemstillinger filmen behandler og hvordan de behandles. Du kan tage udgangspunkt i filmens dilemmaer og refleksionsspørgsmål og samtale om, hvad du svarede, da du så filmen. Diskutér jeres svar med hinanden.

 • Se scene 2 igen - hvor familien spiser aftensmad - og beskriv problemstillingen i scenen med egne ord. Hvad er problemet? Bliver problemet løst? Hvordan/hvorfor ikke? Beskriv problemstillingen set med farens øjne, morens øjne og Louises øjne.

 • Du kan nu vælge en ny filmscene og arbejde videre med den på forskellig måde. Se forslagene herunder.
  - Dramatisér scenen. Lav evt. en ny slutning på scenen. Dramatiseringen kan filmes og bagefter deles med resten af klassen, som oplæg til debat.
  - Skriv videre på scenen. Find på en ny handling og en ny slutning.
  - Skriv en artikel til en avis om det at være ung i Danmark med psykiske problemer eller psykisk lidelse. Overvej blandt andet om artiklen skal være informerende eller debatterende. Hvilken vinkel skal artiklen have? Hvem er den primære modtager? Del din artikel med andre.
 • Opdateret 19 SEP 2023