xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Personlig historie og selvstigma - jobcenter

Personlig historie og selvstigma - jobcenter indeholder en Deltager- og Instruktørmanual til bearbejdning af selvstigmatisering. Manualen er udviklet som et studiekredsforløb med 20 sessioner for personer som er i kontakt med jobcentret, og som har forskellige komplekse problematikker i tilknytning til deres ledighed.

Forside på Personlig historie og selvstigma

Illustration af Frits Ahlefeldt

Hvad består konceptet af?

Materialet ”Personlig historie og selvstigma – jobcenter” er oversat og tilpasset fra det engelsksprogede ”Narrative Enhancement and Cognitive Therapy” (NECT).

Konceptet består af 20 manualiserede gruppesessioner af én times varighed med grupper på max 8 deltagere. Det bygger på en kombination af kognitive og narrative tilgange. Materialet er oprindeligt udviklet til mennesker med psykisk sygdom, men det er af EN AF OS i denne version tilpasset grupper, som er i kontakt med jobcentret og som har forskellige komplekse, psykiske, sociale eller andre barriere i tilknytning til deres ledighed.

Når du bliver bevidst om samfundets stigmatisering, skaber det forudsætninger for at modarbejde selvstigmatisering. Formålet med dette program er at hjælpe personer, som lever med forskellige former for livskriser, til at lære at blive opmærksomme på og i stand til at håndtere selvstigmatisering. For at gøre det inddeles dette program i fem moduler og i alt tyve sessioner og består af en deltagermanual og en instruktørmanual, som kan downloades. EN AF OS anbefaler, at der om muligt sammensættes et instruktørpar bestående af en fagperson og en instruktør med peer-baggrund.

Hent deltagermanual i pdf

Hent instruktørmanual i pdf

Opdateret 19 SEP 2023