xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Materialet Personlig historie og selvstigma

Personlig historie og selvstigma er en oversættelse og tilpasning af det engelsksprogede materiale "Narrative Enhancement and Cognitive Therapy". Materialets formål er at hjælpe personer, som lever med psykisk sygdom, til at lære at blive opmærksomme på og i stand til at håndtere og bearbejde selvstigmatisering.

Forside på Personlig historie og selvstigma

Illustration af Frits Ahlefeldt

Manualen er udviklet til et gruppebaseret forløb af tyve sessioner med en instruktør. Vi anbefaler, at manualen bruges i et gruppeforløb, men den kan også være udgangspunkt for refleksion på egen hånd. Fagpersoner kan også anvende manualen som et udgangspunkt for en dialog om selvstigmatisering. Materialet er baseret på både kognitive og narrative tilgange og består af en instruktørmanual og en deltagermanual.

EN AF OS anbefaler, at der om muligt sammensættes et instruktørpar bestående af en fagperson og en instruktør med peer-baggrund.

Manualen findes i to versioner og kan downloades her.

Hent Instruktørmanual i pdf

Hent Deltagermanual i pdf

Evaluering

For at  få en fornemmelse af, om det giver mening at arbejde med “Personlig historie og selvstigma”, er der udarbejdet et kort og enkelt spørgeskema, som det vil være gavnligt, at alle deltagere starter med at udfylde før modul 1. Når alle fem moduler er gennemført og forløbet er slut, kan deltagerne igen udfylde skemaet, så man får en før- og eftermåling på deltagernes udbytte af forløbet.
Supplerende: Følg eventuelt op med spørgeskemaet igen to måneder efter forløbet for at se, om deltagerne fortsat har udbytte af forløbet.

Hent spørgeskema til evaluering i pdf her

Hent udregningsnøglen for spørgeskemaet i pdf her

Selvbillede

Illustration af Frits Ahlefeldt

Opdateret 19 SEP 2023