xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinjer for håndtering af difteri

Retningslinjerne henvender sig til sundhedsprofessionelle og myndigheder, der er involveret i planlægning af forløb samt håndtering af personer med difteri.

ANBEFALINGER 07 JUL 2023

Difteri er en smitsom sygdom, der skyldes infektion med difteritoksin producerende bakterier af typen Corynebacterium (C.) diphtheriae, C. ulcerans eller C. pseudotuberculosis. Infektionen kan give symptomer strækkende sig fra halsbetændelse til svær respiratorisk sygdom (strubehoste) eller kan forårsage sår med en grålig membran, som ikke heles.

Smitte sker ved dråbesmitte eller kontakt med sekret fra sår eller rifter inficeret med én af de bakterier, der kan give difteri. Smitte kan i sjældne tilfælde også ske ved kontakt med husdyr, eller ved indtag af upasteuriserede mælkeprodukter. Difteri kan forebygges med vaccination.

Indhold

  1. Om difteri
  2. Case definition og klinisk billede
  3. Håndtering af person med mistænkt difteri
  4. Håndtering af person med bekræftet difteri
  5. Infektionshygiejniske retningslinjer ved mistænkt eller påvist difteri
  6. Håndtering af nære kontakter
  7. Forebyggelse og håndtering af udbrud

Versioner

Version 1.1 (aktuel version)

Ændringer: 

  • Afsnit 3.3 revideret vedr. prøvetagningssæt og transportmedium
  • Flowchart på s. 26 med ny grafik

Version 1.0