xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Senfølger ved covid-19

Anbefalinger til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer ved covid-19

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 09 DEC 2021

Formålet med disse anbefalinger er, på baggrund af den aktuelle viden og hidtidige erfaringer i det danske sundhedsvæsen, at beskrive langvarige symptomer/senfølger ved COVID-19, herunder typen af symptomer, forekomst og alvorlighed, hvor viden er tilgængelig, samt hvordan de bedst håndteres i sundhedsvæsnet ved beskrivelse af aktører og organisering, samt relevante faglige indsatser.

Anbefalingerne er primært målrettet fagpersoner, sundhedsprofessionelle og administrativt personale, herunder ledere, på sundhedsområdet på sygehusene, i almen praksis, i den øvrige praksissektor, samt i kommuner.  

Senfølger ved covid-19: Anbefalinger til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer

 

Versioner

9. december 2021: version 3

Denne 3. version er opdateret med ny viden på området opnået gennem en opdateret systematisk litteraturgennemgang om senfølger ved COVID-19. Anbefalingerne er særligt opdateret vedrørende: 

  • Opdateret vidensgrundlag, herunder specifik viden om neurologiske, respiratoriske, psykiske symptomer og senfølger hos børn (< 18 år)
  • Præcisering af målgruppen
  • Opdateret afsnit om kommunens opgaver
  • Uddybet afsnit om udredning og behandling af senfølger i almen praksis
  • Faglige indsatser
 

15. marts 2021: version 2

  • Anbefalingerne er opdateret og suppleret med en systematisk litteraturgennemgang, samt begrebsafklaring og definition af senfølger er nuanceret.

 

4. november 2020: version 1