xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Implementering af national screening for cystisk fibrose

ANBEFALINGER 18 APR 2016

Implementering af national screening for cystisk fibrose – meddelelse til fødesteder mv. (2016)

  • Effekten af screeningen for Cystisk Fibrose
  • Organisering af screeningen
  • Fødestedernes ansvar for information, prøvetagning, mv.
  • Statens Serum Instituts ansvar for screeningsanalysen, svar, mv.  
  • Rigshospitalets Klinisk Genetisk Kliniks ansvar for sekventering og afgivelse af screen-positiv svar m.m.
  • Rigshospitalets og AUHs Cystisk Fibrose Centres ansvar for klinisk udredning, kontrol og behandling af børn med cystisk fibrose 
  • Regionale Klinisk Genetiske Afdelingers ansvar for genetisk rådgivning og molekylær-genetisk testning af forældre til nyfødte med CF eller anlægsbærerstatus

 

Implementering af national screening for cystisk fibrose – meddelelse til sundhedspersonale (2016)

  • Organisering af screeningen
  • Generel information til forældre om screening for cystisk fibrose