xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 13 MAJ 2015

Den nye retningslinje har fokus på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger i forhold til operationsmetoder og de supplerende kirurgiske indgreb i forbindelse med en operation.

Retningslinjen indeholder derfor ikke en overordnet gennemgang af patientforløbene eller de medicinske behandlinger eller mindre invasive kirurgiske behandlingsmetoder. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger mv. på området.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ansartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom (pdf)

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Evidensprofiler

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser

Metaanalyser (pdf)

Metaanalyser (RevMan5)

Oversigt over metaanalyser

Risk of bias

PICO 1, RCT (pdf)

PICO 2, RCT (pdf)

PICO 4, RCT (pdf)

PICO 6, RCT (pdf)

PICO 6, observationelle studier (pdf)

PICO 9, RCT (pdf)

PICO 7, RCT (pdf)

PICO 7, observationelle studier (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokoller for guidelines

Søgeprotokoller for sekundær litteratur

Søgeprotokoller for primær litteratur

Flowcharts