xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De første 1000 dage: mental sundhed

Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom i barndommen kan have store konsekvenser for barnets sundhed og trivsel i barndom, ungdomsårene og i voksenlivet. Den mentale trivsel hos den gravide kvinde kan påvirke barnet allerede under graviditeten og have betydningen for barnet i de første leveår.

Betydning af gravides mentale helbred for barnet i de første leveår - En systematisk litteraturgennemgang af systematiske reviews og meta-analyser

Sundhedsstyrelsen har udgivet en litteraturgennemgang med fokus på angst, depression og stress hos den gravide kvinde og betydningen af dette for barnet de første leveår. Rapporten har set på, om angst, depression og stress hos gravide påvirker barnets fødselsvægt og fødselstidspunkt, og om det har indflydelse på barnets udvikling og trivsel i de tidlige år. Litteraturgennemgangen viser, at gravide med depression har større risiko for at føde for tidligt og for at føde børn, der vejer mindre. Ligeså har gravide med angst en øget risiko for at føde for tidligt, og rapporten indikerer også, at gravide med angst og stress har en øget risiko for at føde mindre børn. Rapporten taler ind i arbejdet med den tidlige indsats og betydningen af mental sundhed i svangreomsorgen. 

Læs litteraturgennemgangen 

Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn 2021

Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom i barndommen kan have store konsekvenser for barnets sundhed og videre færden i ungdoms- og voksenlivet. Forekomsten af disse udfordringer er vidt udbredt blandt børn i Danmark ikke mindst i mere socialt belastede familier. Det er baggrunden for, at Vidensråd for Forebyggelse nedsatte en arbejdsgruppe til at afdække dette område. Mindst 16 procent af 0-9-årige børn i Danmark oplever betydelige mentale helbredsproblemer, heraf bliver 8 procent diagnosticeret med en psykisk sygdom i hospitalsvæsnet, inden de fylder ti år. Der er altså tale om et betydeligt folkesundhedsproblem, som kalder på handling, for mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom kan have omfattende negative konsekvenser for et barns udvikling, læring, helbred, uddannelse, familiedannelse og senere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Denne rapport kortlægger forekomsten og fordelingen af mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom blandt 0-9-årige danske børn, gennemgår henholdsvis risikofaktorer og beskyttende faktorer og præsenterer indsatser, der kan fremme mental sundhed og forebygge mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom i denne aldersgruppe. Kortlægningen viser, at handling i form af tidlig indsats er vigtig. En sådan indsats kan bl.a. bestå i at sikre børn et sundhedsfremmende hjemme- og institutionsmiljø, reducere risikofaktorer og holde fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats over for børn i særlig risiko, især børn med tidlige tegn på mentale helbredsproblemer og begyndende symptomer på psykisk sygdom.

Læs rapporten fra Vidensråd for forebyggelse 

Opdateret 27 JAN 2022