xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fagpersoner i somatikken

Illustration af Frits Ahlefeldt

En afstigmatiserende tilgang i somatikken til patienter med psykisk lidelse

Fagpersoner i somatikken kan opleve, at det er en særlig udfordring at sikre, at patienter med psykiske lidelser får den rette udredning og behandling, når de er indlagt eller til konsultation for en somatisk lidelse eller problemstilling. Fordomme, myter eller manglende kendskab og viden til psykisk sygdom kan gøre det vanskeligt at stille den rette diagnose og kan betyde underbehandling af somatiske lidelser.

Usikkerhed og manglende viden kan også resultere i, at tonen og sproget kan blive mindre respektfuldt over for patienter, der også har psykiske lidelser.

Stigmatisering kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte, hvis den psykiatriske diagnose bliver altoverskyggende for, om man får den rette behandling for en somatisk lidelse.

I EN AF OS er udgangspunktet, at holdninger og praksis hos sundhedspersonale ikke i sig selv må bidrage til, at mennesker med psykiske lidelser ikke får den rette hjælp til deres sundhedsudfordringer.

Dialogskabende materiale til fagpersoner i somatikken

EN AF OS har udviklet en hjemmeside om ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser, som gennem spots, korte film, podcast, interviews, debatoplæg og supplerende viden giver fagpersoner handlingsanvisende, konkrete og gode råd til, hvordan man i somatikken kan imødekomme patienter, som også har psykisk sygdom.

Formålet med materialet er at

  • skabe opmærksomhed, refleksion og debat om mødet med patienterne samt nødvendigheden af at se ’det hele menneske’ for at kunne give den rette hjælp og behandling til patienter, som også har en psykisk lidelse.
  • modvirke stigmatisering af personer med psykisk sygdom.

Materialet på hjemmesiden sætter fokus på temaerne Det hele menneske, Samarbejde på tværs og Kommunikation.

Hjemmesiden er primært henvendt til fagpersonale i somatikken, men den kan anvendes af alle med interesse for området.

Gå til materialet om afstigmatisering i somatikken

Vidste du at....

Mennesker med svær psykisk sygdom lever i gennemsnit 15-20 år kortere end mennesker uden psykisk sygdom

En af årsagerne er underdiagnosticering og mangelfuld behandling af somatiske sygdomme.

Patienter med psykisk sygdom kan være mere tilbageholdende med at søge behandling

Det kan være på baggrund af en forventning om, at man ikke bliver taget alvorligt af sundhedspersonalet.

Forskning peger på, at læger på akutenheder i somatikken kan misfortolke somatiske symptomer, som tegn på psykisk sygdom. Konsekvensen kan være, at diagnosticering og behandling forsinkes 

Kilde:  Holdninger i det somatiske sundhedsvæsen til mennesker med psykisk sygdom, Statens Institut for Folkesundhed, 2019.

Målrettet materiale til fagpersoner på somatiske akutafdelinger med fokus på patienter med selvskade og psykose

Fagpersoner på de somatiske akutafdelinger møder ofte patienter, der skal behandles efter selvskade, eller som er psykotiske. Flere fagpersoner føler ikke, at de har den rette viden og kompetencer til at behandle patienter med disse problemstillinger, hvilket kan afføde frustrationer og en usikkerhed, som også kan påvirke tilgangen til patienten.

Derfor har EN AF OS udviklet et materiale målrettet akutmodtagelser/skadestuer, eller andre, der møder patienter med selvskade og psykose, hvor formålet er at gøre fagpersoner klogere på, hvordan selvskade og psykose kan opleves for patienten. Derudover, hvad der kan være vigtigt i modtagelsen af patienten, hvad der fungerer godt i samarbejdet og kommunikationen, og hvordan man kan forebygge konflikter og misforståelser.

Gå til materiale til somatiske akutafdelinger

Vidste du at....

Blandt somatisk personale har 31% erfaring med, at sproget og tonen i det somatiske sundhedsvæsen er mindre respektfuld over for patienter, der har psykiske lidelser

Kilde:  EN AF OS undersøgelse blandt somatisk personale, 2018

34% har oplevet at blive mødt med afvisning eller moralisering i forbindelse med fx selvskade eller selvmordsforsøg

Kilde: EN AF OS-panelundersøgelse om erfaring med det somatiske sundhedsvæsen, 2016

47% af fagpersoner i somatikken er enten i tvivl om eller vurderer, at deres viden om psykisk sygdom ikke er tilstrækkeligtil at sikre patienter med psykiske lidelser den rette udredning og behandling

Kilde: EN AF OS undersøgelse blandt somatisk personale, 2018
Opdateret 14 SEP 2022