xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Befolkningsundersøgelse 2019

01 FEB 2019

Denne rapportering er udarbejdet af Epinion på baggrund af i alt 1500 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel. Interviewene er gennemført i perioden 11. januar – 28. januar 2019.

Befolkningsundersøgelsen er også udført i 2011, 2012, 2014 og 2017.

Spørgerammen består af en række spørgsmål, som er gennemgående fra år til år for at kunne måle mulige forandringer, ligesom der i de enkelte år er tilføjet spørgsmål, som er netop relevante for det år. Spørgsmålene fokuserer på temaer, som egner sig til brug for formidling i forhold til indsatsområderne i EN AF OS, og data kan bruges i dialog med medierne samt andre relevante interessenter. 

Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller.

Indhold

Indholdet vedrører blandt andet stigmatisering i forhold til diagnoser, kendskab til psykisk sygdom eller håndtering af af åbenhed om psykisk sygdom i forhold til sig selv, familie, venner og kollegaer. Undersøgelsen giver samtidig mulighed for at se forskelle på alder, køn, socioøkonomiske forhold mv.

Undersøgelsen viser blandt andet:

  • At mange har personlige erfaringer med psykisk sygdom.
  • At størstedelen har en forståelse af, at psykisk sygdom kan ramme alle.
  • At det er mere accepteret at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom.
  •