xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Workshop om praksisnære metoder

Få kompetencer og metoder til at arbejde borgernært med værdighed i ældreplejen på denne workshop med en af videnscentrets eksperter.

Som privat eller kommunal leverandør eller plejeenhed har I mulighed for at få en af vores eksperter til at komme og holde en workshop, som giver jeres medarbejdere øget viden, bedre kompetencer og konkrete metoder til at arbejde borgernært med værdighed i ældreplejen. Metoderne kan også bruges til at styrke samarbejdet mellem medarbejderne eller samarbejde med pårørende.

Målet med workshoppen er at give deltagerne:

  • viden om den systemisk-narrative tilgang som inspiration til endnu bedre samarbejde med borgere, pårørende, kollegaer m.fl.
  • indsigt i metoder til at sætte sig i den andens sted og styrke udgangspunktet i borgerens ønsker og behov
  • perspektiver til at kunne identificere muligheder for at styrke værdigheden for den enkelte borger
  • styrkede kompetencer til at videreudvikle det gode samarbejde med borgere, pårørende og kollegaer.

Indhold og tilrettelæggelse

Workshoppen varer som udgangspunkt 3,5 time inkl. pauser.

Workshoppen består af en blanding af korte oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i metoderne ”perspektivskifte” samt ”lytning – at strække sit ører”. Begge metoder styrker kompetencerne til at kunne yde en endnu mere værdig ældrepleje.

Vi tilrettelægger indholdet, så det passer til jeres behov og medarbejdere. Workshoppen kan afholdes selvstændigt eller i sammenhæng med videnscentrets faglige inspirationsoplæg.

Målgruppe

Målgruppen for workshoppen er medarbejdere og ledere med direkte borgerkontakt, gerne tværfagligt og på tværs af vagtlag og organisatoriske enheder, samt studerende og elever i ældreplejen. Det kan fx være i forbindelse med et arbejdsseminar, en lokal temadag eller som led i en fokuseret indsats på tværs af faggrupper. Vi forventer, at I er 20-40 deltagere, og at ledelsen er repræsenteret med mindst to ledere.

Sådan søger I

Er du interesseret i at booke os til en workshop, skal du bruge kontaktformularen nedenfor. Her gør du kort rede for, i hvilken sammenhæng workshoppen skal indgå. Vi ringer jer herefter op med henblik på gensidig forventningsafstemning. 


Send den udfyldte kontaktformular til: vaerdighed@sst.dk.

Vi behandler henvendelser, efterhånden som vi modtager dem. Vi prioriterer henvendelser fra jer, der netop har gennemgået et af vores korte rådgivningsforløb, eller som har fået påbud fra Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Derudover prioriteres førstegangshenvendelser.

Ved mange henvendelser kan der forekomme ventetid. Dette vil I blive informeret om, hvis det er aktuelt.

 
Opdateret 24 FEB 2023