xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Netværk

Er du leder i ældreplejen og har deltaget i forløb med vores Værdighedsrejsehold eller på diplommodulet? Så følg op sammen med andre ledere og boost dit lederskab af en værdig ældrepleje.

Videnscenter for værdig ældrepleje har et tilbud om værdighedsnetværk for ledere og andre nøglepersoner i privat og offentlig ældrepleje, der har deltaget i forløb med vores Værdighedsrejsehold eller har taget diplommodulet i faglig ledelse.

Ledernetværk

Værdighedsnetværket for ledere er et forum for at holde fast i og understøtte lokalt lederskab i det fortsatte arbejde med faglighed og værdighed i den kommunale og private ældrepleje.

Målet er sammen at forankre og forfine læringer, erfaringer og refleksioner fra deltagelse i vores aktiviteter, dvs. fra forløb med Værdighedsrejseholdet og diplommodulet. Sideløbende med dette tilbud kan det også ske ved at danne lokale netværk indenfor eller på tværs af kommuner.

Værdighedsnetværket for ledere faciliteres af konsulenter fra Værdighedsrejseholdet sammen med andre kolleger fra Videnscentret.

Temaer for ledernetværk

I 2022 har vi holdt halvårlige møder med ledernetværk i marts-april i hhv. Kolding, København og Aalborg og i september måned, hvor vi holdt et samlet møde i Odense.

Temaet i foråret 2022 var faglig ledelse med dobbelt perspektiv: "Ledelse af kerneopgaven i værdig ældrepleje og blik for det gode arbejdsmiljø - psykologisk tryghed i et komplekst arbejdsfelt".

Her i efteråret 2022 blev ledernetværk holdt som et hybridmøde, hvor det fælles oplæg om belastningspsykologi ved Rikke Høgsted også kunne tilgås som webinaret: "Mellem begejstring og belastning i ældreplejen" i tidsrummet 9:30-12:30.

Se kort uddrag som film fra Rikke Høgsteds oplæg med link til materialer

Værdighedsnetværk tog afsæt i dette oplæg med dagens tema: "Faglig ledelse af risikoarbejde - blik for belastningspsykologi i værdig ældrepleje".

Vi forventer også i 2023 at tilbyde værdighedsnetværk for ledere rundt i Danmark.

Adgang til netværk og møder

Målgruppen for netværksaktiviteter er ledere, der har deltaget i forløb med Værdighedsrejseholdet og på vores diplommoduler.

Vi sender invitationer til netværksmøderne pr. mail med link til tilmelding via nemTilmeld.dk.

Netværksmøderne er som udgangspunkt heldagsmøder med fuld forplejning, og deltagelse er gratis. Bliver du forhindret på dagen, er det muligt at tilmelde en lederkollega eller anden nøgleperson i værdighedsarbejdet på din arbejdsplads.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller modtager du ikke som forventet invitation til et netværksmøde, så skriv gerne til vaerdighed@sst.dk.

 

Måske kunne du også være interesseret i:

Forløb med Værdighedsrejseholdet

Implementerings- og læringsforløb

Diplommodul om faglig ledelse

Opdateret 18 JAN 2023