xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Netværk

Er du leder i ældreplejen og har deltaget i forløb med vores Værdighedsrejsehold eller på diplommodulet? Så følg op sammen med andre ledere og boost dit lederskab af en værdig ældrepleje.

Videnscenter for værdig ældrepleje har et tilbud om værdighedsnetværk for ledere og andre faglige nøglepersoner i privat og offentlig ældrepleje, der har deltaget i forløb med vores Værdighedsrejsehold eller har taget diplommodulet i faglig ledelse.

Ledernetværk

Værdighedsnetværket for ledere er et forum for at holde fast i og understøtte lokalt lederskab i det fortsatte arbejde med faglighed og værdighed i den kommunale og private ældrepleje.

Målet er sammen at forankre og forfine læring, erfaringer og refleksioner fra deltagelse i vores aktiviteter, dvs. fra forløb med Værdighedsrejseholdet og fra diplommodulet. Sideløbende med dette tilbud opfordrer vi til at fortsætte arbejdet med dette ved at danne lokale netværk indenfor eller på tværs af kommuner.

Værdighedsnetværket for ledere faciliteres af konsulenter fra Værdighedsrejseholdet sammen med andre kolleger fra Videnscentret.

Temaer for ledernetværk

I 2024 holder vi fokus på den faglige ledelse af en værdig ældrepleje, hvor vi naturligt også tager afsæt i den nye analyse fra november 2023, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af VIVE:

Faglig ledelse af ældreplejen

Temaet for værdighedsnetværk i 2023 var lederrollen ved implementering og forankring af arbejdet med værdighed i ældreplejen, som i foråret tog afsæt i webinaret "Styrk arbejdet med værdighed i ældreplejen" med præsentation af de nyeste redskaber i arbejdet med værdighed ved Lotus Sonnenborg; Værdighedshjulet og Hjemlighed (Diamanterne).

I efteråret 2023 fortsatte temaet med værdighedskonsulenterne Susanne Sondrup Eriksen og Ulla Riber Mortensen, som har faciliteret flere netværksdage med udveksling af erfaringer og refleksioner i et fortroligt rum. Der blev blandt andet inddraget viden om omsorgstræthed og lederes/deltageres egne oplevelser af rolleforventninger og erfaringer med at styrke arbejdet med værdighed ved fx korte oplæg ”fra-leder-til-leder” med drøftelser og refleksioner i mindre grupper og plenum. Se mere om programmet for dagene i henholdsvis Vejle og København.

Temaerne for møderne i 2022 var: 

 

Adgang til netværk og møder

Målgruppen for netværksaktiviteter er ledere og andre faglige nøglepersoner i den offentlige og private ældrepleje, der har deltaget i forløb med Værdighedsrejseholdet og på vores diplommoduler.

Vi sender derfor direkte invitationer til hvert netværksmøde pr. mail - med link til tilmelding via nemTilmeld.dk.

Videnscentret har de seneste år holdt halvårlige møder på flere lokationer rundt i Danmark, og vi fortsætter endnu et år. I 2024 bliver der holdt to halvårlige møder i hhv. Vest- og Østdanmark.

Netværksmøderne er som udgangspunkt heldagsmøder med fysisk fremmøde og fuld forplejning. Deltagelse er gratis. 

Bliver du forhindret på dagen, er det muligt at tilmelde en lederkollega eller anden nøgleperson i værdighedsarbejdet på din arbejdsplads.

Kontakt

Har du spørgsmål og kommentarer til at deltage, eller modtager du ikke som forventet invitation til et netværksmøde, så skriv gerne til vaerdighed@sst.dk.

Måske kunne du også være interesseret i:

Diplommodul om faglig ledelse

Forløb med Værdighedsrejseholdet

Opfølgnings- og læringsforløb

Opdateret 21 FEB 2024