xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af opfølgnings- og læringsforløb i plejeenheder, der har modtaget et påbud

Læs evalueringen af opfølgnings- og læringsforløb i 13 kommuner i første halvdel af 2022.

EVALUERINGER 03 OKT 2022

Sundhedsstyrelsen har iværksat en evaluering af opfølgnings- og læringsforløb i 13 plejeenheder, der har modtaget et forløb i første halvdel af 2022. Evalueringen har til formål at skabe viden om effekterne af forløbene, herunder blandt andet påvirkningen af den faglige kvalitet og kultur i plejeenhederne samt betydningen for medarbejdernes tilgang til borgerne.

Evalueringen behandler både forløbene i deres helhed og de separate aktiviteter i forløbene. Den er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt ledere og medarbejdere, interviews med ledere, fokusgrupper med medarbejdere samt en gennemgang af forløbsplaner og undervisningsmateriale.

Indhold

  1. Indledning
  2. Forløbenes opbygning og tilrettelæggelse
  3. Forløbenes virkninger
  4. Evaluering af de konkrete initiativer
  5. Perspektiver på forankring
  6. Konklusioner