xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Persondosimetri

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse tilbyder dosisovervågning af alle stråleudsatte arbejdstagere, i form af periodisk måling af dosis med forskellige typer af dosimetre.

For at kunne tilmelde personer til dosisovervågning er det nødvendigt at have oprettet en aftale om dosisovervågning.

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere er reguleret i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere

Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (brug af røntgenanlæg og radioaktive stoffer, nukleare anlæg) er et af flere vigtige elementer for at sikre en optimal strålebeskyttelse på arbejdspladsen.

Ud over at give et mål for dosisudsættelsen for den enkelte arbejdstager i en given periode har dosisovervågning også til formål at demonstrere overholdelsen af lovgivningsmæssige krav herunder i særdeleshed overholdelse af dosisgrænserne.

Nærmere oplysninger om baggrund, tilrettelæggelse og resultaterne af dosisovervågninger i Danmark er givet i kapitel 4 i den seneste årsberetning:

SIS Årsberetninger

Indberetning for flypersonel

Ifølge §88 i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (retsinformation.dk) skal alle danske luftfartsselskaber hvert år indberette oplysninger om antal stråleudsatte arbejdstagere opgjort i dosisintervaller til Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse.

Dosis til øjets linse

I 2018 blev dosisgrænsen for ækvivalent dosis til øjets linse nedsat fra hidtil 150 mSv/år til 20 mSv/år. 

Nedsættelsen skete med baggrund i anbefalinger fra Den Internationale Kommission for Strålebeskyttelse, ICRP. Der stilles nu krav om, at arbejdstagere, der kan tænkes at modtage en dosis på mere end 15 mSv/år til øjets linse, skal dosisovervåges. 

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at arbejdstagerne dosisovervåges og dokumentere, at dosisgrænserne overholdes. 

Notat om dosis til øjets linse 

Opdateret 24 JAN 2022