xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Friplejeboliger

Friplejeboliger er også en valgmulighed, når man har behov for pleje på alle tider af døgnet og af sin kommune er visiteret til en plejebolig.

Når du som borger i en kommune er blevet visiteret til en plejebolig mv., har du ret til frit at vælge en plejebolig, uanset hvor boligen ligger i Danmark.

Hvis du fx skulle ønske at flytte til en plejebolig i en anden kommune, end den hvor du bor nu, har du ret til at få anvist en plejebolig på lige fod med de borgere, der allerede bor i den kommune, du ønsker at flytte til.
Bemærk dog, at du forinden både skal opfylde betingelser for at blive visiteret til en plejebolig i den kommune, du vil flytte fra, og i den, du gerne vil flytte til - det kaldes 'dobbeltvisitation'.

Når du er visiteret til en plejebolig, har du også ret til at vælge en friplejebolig.

Friplejeboliger er ikke omfattet af reglerne om dobbeltvisitation ved flytning over kommunegrænser. Det betyder, at uanset hvor du måtte ønske at bo i en friplejebolig fremover, skal du blot visiteres til en plejebolig af din nuværende bopælskommune. En friplejeboligleverandør kan dog afvise ansøgning om plejebolig.

Plejehjemsoversigten med plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre

Opdateret 20 MAR 2023