xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse blandt ældre

Gode forebyggelsesindsatser er afgørende for at ældre menneskers sundhed, trivsel og funktionsevne. Sundhedsstyrelsen arbejder med viden og værktøjer, der kan støtte kommunernes forebyggende arbejde på ældreområdet.

Målet med den forebyggende indsats på ældreområdet er, at ældre mennesker kan bevare deres funktionsevne og leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

Mange ældre oplever tab af fysisk, psykisk og social funktionsevne. Tabene kan blandt andet resultere i forringet livskvalitet, psykisk mistrivsel eller fysisk svækkelse, som kan gøre almindelige daglige gøremål uoverskuelige.

Sundhedsstyrelsen indsamler viden og erfaringer til brug for kommunernes forebyggende indsatser op ældreområdet. Der er stadig et stort potentiale i forebyggende indsatser for ældre borgere.

Forebyggelse på ældreområdet - håndbog til kommunerne, 2015

Opdateret 26 JAN 2023