xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet

Case: Demensvenligt IT-værktøj stimulerer sanserne hos beboere med demens i Tønder Kommune

Beboere med demens på plejecentre i Tønder Kommune kan få stimuleret deres sanser gennem det demensvenlige IT-værktøj Crdl, der afspiller lyde ved berøring. Det skaber ro hos urolige beboere og hjælper indesluttede beboere til at kommunikere. Hos begge målgrupper viser erfaringer, at det øger beboernes livskvalitet.

Opdateret 15 MAR 2023
I Tønder Kommuner anvender plejepersonalet på kommunens plejecentre IT-værktøjet Crdl til at stimulere sanser samt skabe ro og nærvær hos beboere med demens. De sanselige berøringer, som sker ved brug af Crdl, vækker dele i beboerens hjerne, som vedkommende grundet demens ikke længere har adgang til. Målgruppen for IT-værktøjet er alle plejecentrets beboere, men særligt til beboere med demens, der som følge af demens enten er urolige eller indesluttet, fordi de har mistet evnen til at kommunikere.

Det demensvenlige IT-værktøj Crdl er en lille rund og aflang computer, der er beklædt med træ, så den er behagelig at røre ved. Crdl er på størrelse med en amerikansk fodbold, og i hver ende er der et markeret område med en gummimembran. IT-værktøjet aktiveres ved, at der dannes en kæde, hvor to hænder lægges på gummimembranerne. Når IT-værktøjet er aktiveret, afspiller den en lyd.
Tønder Kommune anskaffede det første eksemplar af IT-værktøjet i november 2021 og har sidenhen indkøbt eksemplarer, så alle plejecentre ejer minimum en Crdl. På nuværende tidspunkt anvender en repræsentant fra plejepersonalet IT-værktøjet med en beboer ad gangen, hvor de to skaber en kæde med deres hænder. Det er muligt at danne en kæde med mange beboere, så længe de to, der er for enden ad kæden, placerer deres hænder oven på de to gummimembraner. Det kan blive relevant, fordi Tønder Kommuner planlægger at oplære pårørende til beboere med demens i at anvende Crdl, da den sanselige stimulering kan hjælpe dem med at genetablere kontakten med deres kære.
 
Sansestimuleringen fremmer trivslen blandt beboere med demens
De foreløbige erfaringer fra Tønder Kommune viser, at sansestimuleringen skaber øget livsglæde blandt beboere med demens, fordi de oplever ro og nærvær, og de får lettere ved at kommunikere. Demenskoordinator i Tønder Kommune, Heidi Bøgelund Clausen, fortæller, at den genkendelige lyd i kombination med sanselige berøringer hjælper beboere med at mærke sig selv og udtrykke sig, hvilket mange beboere med demens har udfordringer med.
Demenskoordinatoren tilføjer, at en positiv følge er, at plejepersonalet i nogle tilfælde lærer en beboer bedre at kende, fordi beboeren får lettere ved at åbne sig op. En anden gruppe, som Tønder Kommune oplever, at Crdl har en positiv virkning på, er beboere, som oplever uro som følge af demens. Heidi Bøgelund Clausen fortæller, at brugen af Crdl skaber nærvær og ro imens, men også efterfølgende, fordi beboeren får stimuleret deres sanser og bliver naturlig træt. 
 
"Demensteknologien skaber større ligeværdighed i en kommunikation, som normalt ikke er ligeværdig. Plejepersonalet kan tale, men beboere med demens kan ikke altid tale, hvilket skaber en ubalance i kommunikationen. Crdl er med til at skabe en bedre balance i kommunikation, fordi plejepersonalet møder beboeren i det, de kan"
- John Zachariasen, områdeleder for Pleje og Omsorg i Tønder Kommune

En teknologi udviklet ud fra dybdegående forskning
Det demensvenlige IT-værktøj er designet af en hollandsk arkitekt. Crdl er udviklet efter arkitekten har lavet observationer på hollandske plejecentre for beboere med demens. Derudover er Cdrl blevet kvalificeret af eksperter på området. Tønder Kommune har fået kendskab til det demensvenlige IT-værktøj gennem en samarbejdspartner fra Holland. I første omgang deltog en mindre gruppe bestående af ledere og demenskoordinatorer til et møde med producenten, som introducerede dem for teknologien. Efterfølgende blev omkring 40 medarbejdere fra kommunen, heriblandt demenskoordinatorer og plejepersonale, undervist i at bruge teknologien, og de har sidenhen sidemandsoplært det øvrige plejepersonale. Teknologien blev i første omgang implementeret på ét af kommunens plejecentre, men er senere blevet udrullet på alle plejecentre i kommunen.
 

Sådan bruger plejepersonalet det demensvenlige IT-værktøj

Plejepersonalet udforsker det levede liv

Inden plejepersonalet for første gang bruger IT-værktøjet sammen med en beboer, er de nysgerrige på beboerens levede liv. Det er en vigtig viden for plejepersonalet for at kunne afspille en lyd på IT-værktøjet, som vækker minder og genkendelse hos den pågældende beboer. Hvis en beboer eksempelvis har boet tæt på kysten, kan plejepersonalet afspille lyde af havets brusen. Der følger fem forskellige lydindstillinger med en Crdl. Dertil har Tønder Kommune tilkøbt ti mere, så der i videst muligt omfang er lyde, der kan vække minder hos beboere i målgruppen.

Beboerens adfærd observeres af plejepersonalet

Det er vigtigt, at plejepersonalet fornemmer, hvordan beboeren reagerer, når de præsenteres for IT-værktøjet. Nogle beboere kan være skeptiske, når de ser Crdl første gang, mens andre er nysgerrige på, hvad det er. Hvis beboeren udviser skepsis, starter plejepersonalet med at bruge IT-værktøjet alene ved at afspille en lyd, og derefter inddrager de beboeren, hvis beboeren viser interesse.

Plejepersonalet danner en kæde med beboeren

For at Crdl kan oversætte berøring til lyd, er det vigtigt at brugerne danner et lukket kredsløb. Når beboeren er klar til det, tager plejepersonalet fat i beboerens hånd og lægger den på IT-værktøjet. Plejepersonalet placerer også sin ene hånd på IT-værktøjet og dermed dannes der et lukket kredsløb. Herefter kan plejepersonalet berøre beboerens hånd, underarm eller ansigt på forskellige måder. De kan f.eks. lægge deres hånd oven på beboerens og prikke, stryge eller klemme beboerens hænder. Forskellige berøringer giver forskellige lyd-output. Oplever plejepersonalet udfordringer, når de anvender Crdl, kan de søge sparring hos kommunens demenskoordinatorer.

Gode råd fra Tønder Kommune

Sikr bred ledelsesmæssig opbakning

Brug af et nyt IT-værktøj til at yde omsorg for beboere med demens kræver, at plejepersonalet har fuld opbakning fra ledelsen til at anvende det og oplære hinanden i det. Ledelsen har med andre ord ansvar for at sørge for at skabe rammerne for, at det demensvenlige IT-værktøj bliver anvendt i dagligdagen. Tønder Kommune har god erfaring med at notere på plejepersonalets opgavelister, hvilken medarbejder der anvender Crdl hvornår og med hvilken beboer. Det bidrager til at fastholde medarbejdernes bevidsthed omkring IT-værktøjet.

Systematisér arbejdet med det demensvenlige IT-værktøj

Det er helt centralt, at plejepersonalet ved, hvor Crdl er, når de skal bruge det. Derfor opbevarer plejecentrene IT-værktøjet et fast sted. Derudover angiver plejepersonalet i Tønder Kommune på deres opgaveliste, hvem der bruger Crdl hvornår, så personalet ved, hvem der sidst har haft værktøjet, hvis det ikke er at finde på sin faste plads.