xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye og mere fleksible indsatser til pårørende til personer med demens

I inspirationskataloget finder du gode eksempler, tips, tjeklister og efter hvert kapitel er der en række refleksionsspørgsmål til udvikling af indsatser målrettet pårørende.

INSPIRATIONSMATERIALE, KATALOGER/FAKTAARK 22 JUN 2022

Hvordan kan du som medarbejder i kommunen eller i en frivillig organisation være med til at styrke livskvaliteten hos pårørende til personer med demens gennem en fleksibel indsats? Det vil vi med dette inspirationskatalog give dig konkrete forslag til.

Indhold i inspirationskataloget:

1. Indledning
2. Før indsatsens opstart
3. Under indsatsen
4. Forankre indsatsen
5. Datakilder