xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Korte konsultationsforløb på ældreområdet

Videnscenter for værdig ældrepleje tilbyder gratis korte konsultations- og rådgivningsforløb til kommunale og private plejeenheder på ældreområdet.

Formålet med forløbene er at identificere aktuelle problemer og udfordringer, og derfra finde muligheder for at handle og tiltag for forbedringer, der kan føre til en endnu mere tryg og værdig ældrepleje.

Målgruppe

Den primære målgruppe for forløbet er forvaltninger og ledere i den offentlige og private ældrepleje. Det kan være centralt placerede chefer, nøglepersoner som udviklingspersonale og ledere ved plejecentre, hjemmeplejeenheder og andre med ansvar for at sætte rammer og understøtte medarbejdernes og organisationens arbejde med værdig ældrepleje.

Andre medarbejdere kan blive inddraget i forløb, hvis det vurderes relevant.

Om elementer i forløb

Rådgivningen foregår ved samtale med ledelsen og gennem en faciliterende proces. Der arbejdes ud fra principper om aktionslæring og med en systemisk narrativ tilgang.

I et kort konsultations- og rådgivningsforløb indgår telefonisk kontakt, et møde og opfølgende notat fra Videnscentret med forslag til fremadrettede handlinger:

  • Indledende telefonmøde af ca. ½-1 times varighed, hvor formål, mål, situation og behov identificeres.
  • Skræddersyet faciliterende møde af 3 timers varighed med ældrechef, områdeleder, plejecenterleder, leder for hjemmeplejen o.a. efter relevans.
  • Efterfølgende skriftligt notat fra Videnscentret med forslag til fremadrettede handlinger og indsatser.
  • Efter behov vil der være mulighed for opfølgende telefonsamtale.

Eksempler på fokus for forløb

Elementer i korte konsultationsforløb

Det konkrete forløb vil tage afsæt i kommunens eller den private plejeenheds aktuelle behov og situation.

Søg om forløb 

Kommunale og private plejeenheder kan søge om et kort konsultations- og rådgivningsforløb ved at udfylde og sende kontaktformular - se og hent den via link:

Kontaktformular til korte konsultations- og rådgivningsforløb (PDF)

Kontaktformular til korte konsultations- og rådgivningsforløb (Word)

Send den udfyldte kontaktformular til:  vaerdighed@sst.dk

Ansøgninger bliver behandlet løbende, efterhånden som Videnscentret for værdig ældrepleje modtager dem. Og forløbene bliver gennemført i den rækkefølge, som ansøgninger er behandlet, medmindre der i konkrete tilfælde aftales et senere tidspunkt.

Henvendelser på baggrund af et påbud fra Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed prioriteres.

Opdateret 09 SEP 2021