xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Uddannelse af sundhedspersonale

Det er afgørende for sundhedsvæsenets funktion, at sundhedspersonalet har modtaget den rette uddannelse og træning til at varetage deres opgaver. Lige så vigtigt er det, at der altid er tilstrækkeligt med fagfolk til at besætte stillingerne i sundhedsvæsenet og dermed sikre, at alle danskere får den behandling, de har brug for. Samtidig skal der ikke uddannes så mange sundhedspersoner, at de uddannede ikke kan finde et job indenfor deres fag.

Sundhedsstyrelsens Inspektorordning koordinerer årligt en række inspektorbesøg

Ordningen med til at udvikle og sikre en høj, ensartet kvalitet i videreuddannelsen af læger