xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Resultatkontrakt

Sundhedsstyrelsen har indgået resultatkontrakter med Sundhedsministeriet.

Resultatkontrakterne indeholder målbare krav til resultaterne af Sundhedsstyrelsens aktiviteter.

Der er ikke indgået resultatkontrakter siden 2017.

 

Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren

2021

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har fået tildelt følgende præstationsafhængige løn i 2021:

"kr. 120.000: Har igennem hele året under vanskelige vilkår ydet en helt ekstraordinær indsats af høj faglig kvalitet. Har med stor autoritet og integritet ydet en særdeles kompetent og helt ekstraordinær formidlingsindsats i forhold til COVID-19 og på vaccinationsfronten."

 

2020

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har fået tildelt følgende præstationsafhængige løn: 

"Kr. 90.000 (april): Udviser under den igangværende covid-19-epidemi autoritet, ansvarlighed og beslutningsdygtighed i omstillingen af sundhedsvæsenet til at kunne håndtere denne helt usædvanlige og vanskelige situation i forbindelse med den omfattende covid-19-pandemi. Har ydet et helt ekstraordinært højt antal arbejdstimer pga. covid-19."

"Kr. 80.000: Har med stor faglighed og stærk kommunikation sikret, at Sundhedsstyrelsen igennem hele Covid-19-pandemien har leveret relevante og rettidige faglige produkter, som har været afgørende for håndteringen af Covid-19. Har igennem hele året ydet et helt ekstraordinært højt antal arbejdstimer pga. Covid-19."


2019

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm er for 2019 tildelt et engangsvederlag på kr. 60.000. Engangsvederlaget er tildelt med følgende begrundelse: "Du har ydet en meget stor indsats med målrettede sundhedsindsatser med henblik på forebyggelse af ulighed i tilgangen til samfundsmæssige sundhedsydelser."


2018

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm er for 2018 tildelt et engangsvederlag på kr. 120.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse: "Du har leveret på et meget højt niveau og med en massiv arbejdsindsats. Du har endvidere på kompetent vis videreudbygget styrelsens kompetencer indenfor Ældreområdet."


Opdateret 08 FEB 2022