xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Depression

Når man har en depression, er man nedtrykt og har nedsat energi gennem længere tid uden at man nødvendigvis kan pege på en årsag. Nedtryktheden varierer fra tristhed til dyb fortvivlelse. Evnen til at føle glæde, lyst eller interesse for livet forsvinder, man er mere træt end normalt og har en oplevelse af, at livet og hverdagen er uoverkommelig.

Alle kender formodentlig til at have en dårlig dag, være triste og modløse i en kortere periode. Men ved depression forandres hele stemningslejet, således at alt er gråt og trist uden, at man kan finde ting at glæde sig over.

Energien og aktivitetsniveauet nedsættes, koncentrationsevnen kan være svækket, og der kan være uoverkommelighedsfølelse, træthed, selvbebrejdelser, skyldfølelse samt f.eks. døgnvariation, hvor tilstanden er værst om morgenen. Man kan også opleve at søvn og appetit er forstyrret. Nogle kan have selvmordstanker. Det er vigtigt at reagere og søge hjælp hos lægen, hvis man har symptomer på depression.

Man kan være arveligt disponeret for at udvikle depression, men miljøbelastninger (f.eks. stress) spiller også en meget stor rolle.

Læs mere om depression

Depressionsforeningen

Depression, symptomer - Patienthåndbogen

Depression - Patienthåndbogen

 

Sundhedsstyrelsens udgivelser om depression

NKR: Non-farmakologisk behandling af unipolar depression

Fysisk aktivitets betydning for personer med angst og depression

Depression – fakta og forebyggelse

Lær at tackle angst og depression – kursusmateriale

Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression

Computerbaseret terapi til angst og depression

Fysisk aktivitet som behandling: Depression

Børn og unge

Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression

National evaluering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Notat vedrørende psykologbehandling til børn og unge med angst og depression

Voksne

Referenceprogram for unipolar depression hos voksne

Farmakologisk behandling af unipolar depression hos voksne i almen praksis, Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 9, 2019

Opdateret 10 JAN 2023