xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Gør indsamling og brug af data til et fælles projekt

I Odder Kommune har man lavet et detaljeret årshjul for indsamling, analyse og brug af data. Den systematiske tilgang har bl.a. betydet, at skolerne leverer høje svarprocenter, hvilket øger muligheden for at lave meningsfuld involvering og målrettede indsatser.

En central del af arbejdet i Fælles om ungelivet er at sikre lokale data om unge, der kan bruges i involveringen af forældre og lokale aktører samt fungere som pejlemærker i udviklingen af indsatser i kommuner og lokalsamfund. I Odder Kommune er der lavet en detaljeret årsplan for indsamling, analyse og brug af data, hvor det fremgår, hvilke relevante aktører der skal inddrages hvornår – fx skoler, forældre samt medarbejdere fra relevante fagområder i kommunen. Processen er opdelt i fem faser, der overordnet handler om: 1. Planlægning og koordinering, 2. Forberedelse og udsendelse af spørgeskema, 3. Dataindsamling, 4. Analyse og rapportering, 5. Præsentation og udvikling.

Med denne systematiske tilgang er det lykkedes at skabe et ejerskab i kommunen, der bl.a. kan aflæses i en imponerende svarrate på 95 til 100 procent i både folkeskoler, privatskoler og frie skoler og cirka 85 procent på ungdomsuddannelser. Den høje svarprocent giver ikke bare mulighed for at lave skræddersyede indsatser, der matcher udfordringerne på den enkelte skole, den giver også et ret nøjagtigt billede af ungelivet i Odder. Den viden kan både bruges til at aktivere lokale aktører, fx foreningslivet og forældre, ligesom den kan bruges til at lave meningsfulde politiske prioriteringer. Dataarbejdet giver på den måde mulighed for at arbejde meget målrettet med at reducere risikoadfærd og styrke beskyttende faktorer blandt kommunens unge.