xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Case: Giv unge en stemme

De unge skal involveres i det rusmiddelforebyggende arbejde, men der skal voksensupervision til, når de skal tage dialogen og fremføre deres holdninger. Det er udgangspunktet for et projekt i ”Fælles om ungelivet Odder”, der bl.a. handler om at give de unge en stemme.

En gang om året inviterer Fælles om ungelivet Odder de unge til en voksensuperviseret workshop, hvor de med udgangspunkt i lokale data skal komme med deres bud på, hvordan man laver den mest effektive rusmiddelforebyggelse. Formålet er bl.a. at sikre, at de strategier og indsatser, der udvikles og sættes i gang i kommunalt regi og i lokalsamfundet, er baseret på erfaringer direkte fra de unge.

På workshoppen, der er ledet af programlederen for Fælles om ungelivet Odder, opfordres unge til at komme med konstruktive forslag til, hvordan man fx kan mindske druk og ændre alkoholkulturen. Det har bl.a. resulteret i, at næsten 700 unge i Odder har givet deres bud på, hvordan man kan løfte visionen om et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Konkret er det fx blevet til otte gode råd fra de unge til deres forældre, som sidenhen er blevet indarbejdet i oplæg til forældrene. Derudover har 145 unge givet bud på, hvordan man sikrer øget deltagelse i fritidslivet, 175 unge har givet bud på, hvordan man mindsker druk, og 220 unge har givet input til Sundhedsstyrelsen om tiltag, der påvirker alkoholkulturen – et bidrag, der i øvrigt er blevet sendt til departementet i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og nu indgår i det politiske arbejde.