xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Data-samarbejde med grundskoler og ungdomsuddannelser

En central del af Fælles om ungelivet er at sikre lokale og aktuelle data om unge i alderen 13 til 18 år. Data skal bruges til formidling, involvering og mobilisering af forældre og lokalsamfund samt danne grundlag for udvikling af indsatser. I Fælles om ungelivet gennemføres Ungeprofilundersøgelsen i undervisningen i samarbejde med kommunens deltagende skoler og ungdomsuddannelser. Samarbejdet med skoler og ungdomsdannelser er derfor afgørende for, at I som programgruppe kan lykkes med en høj svarprocent.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Etabler et datasamarbejde med grundskoler og ungdomsuddannelser

  Etabler et datasamarbejde med grundskoler og ungdomsuddannelser i jeres kommune. Samarbejdet skal indeholde en aftale om, at programgruppen må indsamle data om elevernes sundhedsadfærd, beskyttende faktorer og trivsel på grundskoler og ungdomsuddannelser samt formidle dataresultaterne til relevante aktører såsom skoleledelse, elever og øvrige relevante ansatte samt de unges forældre.
 • Beslut, hvornår deltagende skoler eller ungdomsuddannelser skal deltage i dataindsamlingen

  Beslut, om alle deltagende skoler eller ungdomsuddannelser skal deltage i dataindsamlingen fra begyndelsen af programperioden. Det kan have betydning for jeres sammenligningsgrundlag. Deltager alle skoler i dataindsamlingen fra begyndelsen, kan I sammenligne data på tværs af alle deltagende skoler eller ungdomsuddannelser, og I har en samlet baseline for kommunen, som I kan sammenligne med over tid.
 • Synliggør arbejdsgange og opgaver over for skoleledelsen

  Brug årshjulet til at synliggøre processen omkring data over for skolens eller ungdomsuddannelsens ledelse. Sørg for at tydeliggøre de arbejdsgange og opgaver, der er forbundet med årshjulets indhold, så skolen eller ungdomsuddannelsen kender til dataprocessen og de forskellige arbejdsgange, der ligger hen over året. Find årshjulet her.

  Læg i samarbejde med skolen eller ungdomsuddannelsen en plan for, hvornår klasserne skal gennemføre spørgeskemaundersøgelsen. Sørg for, at der er kontaktpersoner på alle skoler og ungdomsuddannelser, som I samarbejder med.


 • Evaluer data-samarbejdet løbende

  Drøft jeres datasamarbejde med skolen eller ungdomsuddannelsen løbende, så I kan tilpasse samarbejdet ud fra den specifikke skole eller ungdomsuddannelses behov.

Vigtige overvejelser om skolers deltagelse i dataindsamling

Vær opmærksom på, at der er forskel på kommunale grundskoler, ungdomsuddannelser og private skoler. Der skal laves formelle aftaler med ungdomsuddannelser, private skoler og efterskoler om deltagelse i dataindsamlingen.

 

Kommunen har mulighed for at beslutte, at kommunale grundskoler skal deltage i dataindsamlingen. Men vi opfordrer til, at I afsøger skolernes interesse og engagement for at deltage i dataindsamlingen, inden beslutningen træffes.

Ved at arbejde med lokale data øges ejerskabet hos forældre og skoler, fordi dataene direkte berører deres børn. Dette har transformeret data fra at være abstrakte tal til at blive et vitalt redskab i vores fælles indsats for det gode ungeliv i Aalborg.

Anders Kallestrup Mortensen, teamkoordinator i Sundhedsstrategisk Sekretariat i forvaltningen ”Sundhed og Kultur”, Aalborg Kommune Se case