xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsplaner

Regionsrådene har til opgave at udarbejde en sundhedsplan - en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Ifølge Sundhedsloven skal regionerne indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen om udarbejdelse af sundhedsplanerne, før de vedtages i regionsrådene.

Sundhedsplaner er en plan over hver af de fem regioners samlede tilbud, visioner og planer på sundhedsområdet. Sundhedsplanerne kan være en samlet plan for hele sundhedsområdet, og er typisk opdelt på mindre områder, eksempelvis sygehusplaner, planer for organisering af fødselstilbud, psykiatriplaner, og praksisplaner, der er en plan for tilbud i forhold til praksisområdet. Sundhedsplanerne udarbejdes af regionerne og dækker typisk en valgperiode.  Undervejs i en valgperiode kan der komme revisioner eller ændringer af planerne.

Der udarbejdes sundhedsplaner på en række områder, herunder følgende områder:

  • Fødeområdet
  • Akutområdet
  • Sygehusplaner
  • Beredskabsplaner
  • Praksisplaner for almen praksis
  • ·Øvrige praksisplaner (fysioterapi, kiropraktor, psykolog, speciallæge)
Opdateret 26 FEB 2020