xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nukleare anlæg

Sundhedsstyrelsen fungerer sammen med Beredskabsstyrelsen (Nukleart Beredskab) som nuklear tilsynsmyndighed i medfør af loven om nukleare anlæg (atomanlæg). 

Følgende lovgivning er gældende for området:

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Act on Ionising Radiation and Radiation Protection (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Executive Order on Ionising Radiation and Radiation Protection (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer

Executive Order on Use of Radioactive Substances (Engelsk oversættelse)

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg

Act on Nuclear Installations (Engelsk oversættelse)

Forsvarsministeriets lov nr. 244 af 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v.

Ministerielle bekendtgørelser:

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 27. juni 1963 om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nukleare anlæg (atomanlæg) m.m. med ændringer i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 1. oktober 1974

Cirkulærer:

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulære nr. 9450 af 9. juli 2020 om de nukleare tilsynsmyndigheders udøvelse af tilsyn vedrørende nukleare anlægs nukleare sikkerhed mv.

Betingelser for Drift og Afvikling (BfDA):

BfDA for Dansk Dekommissionering - opdateret marts 2020

Operational Limits and Conditions for Danish Decommissioning (Engelsk Oversættelse)

Læs mere

Om afviklingen af nukleare anlæg

Opdateret 21 JAN 2021