xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afhængighedsskabende lægemidler

Nogle lægemidler er afhængighedsskabende, også kaldet vanedannende. Patienter, som tager disse lægemidler, risikerer at blive afhængige af dem. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til læger, om ordination af afhængighedsskabende lægemidler for at sikre patientsikkerheden og forebygge afhængighed.

vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsen vurderer, at disse lægemidler kun bør bruges, når andre behandlingsmuligheder ikke er tilstrækkelige. Og selv da bør man være meget forsigtig og ikke bruge dem længere end højst nødvendigt.

Udover risikoen for afhængighed, har lægemidlerne også andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne, og de kan hos nogle medføre svimmelhed eller øge faldtendens. 

Lægemidlerne det især drejer sig om er:

  • Smertestillende lægemidler af gruppen opioider, dvs. lægemidler som virker på samme måde som morfin.
  • Sovemidler og angstdæmpende eller beroligende midler, såkaldte benzodiazepiner og beslægtede stoffer som zopiclon og zolpidem, samt visse antihistaminer og epilepsimidler

Desuden kan nogle lægemidler mod opmærksomhedsforstyrrelser og forskellige andre lægemidler virke vanedannende (se hvilke i vejledningen).

Opdateret 20 JUN 2019