xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Materialer til sundheds­personale

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende vejledninger, notater og andre materialer til de ansatte i den primære sundhedssektor, der møder børn i deres opvækst – lige fra spædbørnsalderen til skolealderen.

Besøg af sundhedsplejersken

Besøg af sundhedsplejersken

Materialerne til den primære sundhedssektor omhandler organisering og planlægning af de forebyggende sundhedsydelser til børn. Hertil kommer andre materialer om emner, der er af betydning for sundhedsplejerskers og lægers rådgivning af forældre.
Opdateret 20 JUN 2019