xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Frit valg for ældre

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgerens valgfrihed af leverandør af madservice, personlig og praktisk hjælp og plejebolig.

I 2002 blev der indført frit valg af plejeboliger. Året efter blev der indført frit valg af hjemmehjælp, herunder personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice.

Kommunerne har ligeledes mulighed for at anvende private leverandører på de rehabiliteringsforløb, der har været lovpligtige siden 2015. Men de er ikke forpligtede til at etablere frit valg af rehabiliteringsforløb.

Formålet med det frie valg er at øge tilfredsheden med den offentlige service ved at sikre, at borgerne har mulighed for at vælge mellem de tilbud, der passer dem bedst. Frit valg kan samtidig skabe konkurrence mellem leverandører og dermed understøtte kvaliteten og effektiviteten i de offentlige serviceydelser.

Opdateret 10 MAJ 2019