xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Godt i gang med seniorlivet

Inspiration til indsatser målrettet seniorer i overgangen mellem arbejdsliv og pension

Hvert år træder titusindvis af borgere ind i et nyt kapitel af deres liv. Et farvel til jobbet betyder mere frihed, en ny hverdag og nye fællesskaber, men også usikkerhed om identitet og relationer.

Aktivitetsniveauet kan falde, netværket og samværet med andre kan blive mindre, og den enkeltes trivsel kan mindskes. Studier viser, at mennesker, der lige er gået på pension, kan have en højere risiko for at opleve ensomhed, blive syge eller få funktionsnedsættelser.

Inspirationskataloget giver en række bud på hvilke initiativer og indsatser, der kan fremme en god overgang mellem arbejdsliv og pension samt, hvordan det organiseres og formidles bedst muligt.

Målgruppen for inspirationskataloget er partnerskabets medlemmer, arbejdspladser, kommuner, faglige organisationer og civilsamfund. Alle dem, der kan være med til at skabe konkrete aktiviteter og tilbud om sociale fællesskaber i seniorlivet.

Godt i gang med seniorlivet - Inspiration til indsatser målrettet seniorer i overgangen mellem arbejdsliv og pension (tilgængelig)

Opdateret 24 NOV 2022