xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Temadag om det gode måltid 2019

Temadagen handlede om, hvordan personalet i ældreplejen konkret kan arbejde med at understøtte det gode og det værdige måltid med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger. Der blev taget udgangspunkt i viden om aldersbetingede forandringer i relation til det at spise og drikke, samt risiko for dysfagi og betydningen af mund- og tandpleje. 

Sanne Andersen (ergoterapeut) og Alice Ravnsbæk Kristensen (tandplejer) underviste på dagen.

Oplæg af Sanne Andersen og Alice Ravnsbæk Kristensen

Screeningskema for individuel mundpleje til inspiration

Opdateret 26 FEB 2020