xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Årskonference 2019

Videnscenter for værdig ældrepleje afholdt årskonference den 10. december. Temaet var ”Værdighed i ældreplejen – hvad kalder det på af ledelse og organisation?”

Videnscenter for værdig ældrepleje afholdt årskonference den 10. december 2019. Temaet var ”Værdighed i ældreplejen – hvad kalder det på af ledelse og organisation?”

Formålet med konferencen var sammen at blive klogere på, hvordan man arbejder med ledelse og organisering i plejeenheder og forvaltning for at styrke udvikling af værdighed i ældreplejen.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm bød velkommen, og resten af dagens program bød på perspektiver fra forskningens verden, fra praksis, fra medarbejdere og ledere og fra borger og pårørende. Man kunne blandt andet møde Carsten Hornstrup, rejseholdskonsulent Anneke Dapper Skaaning og Jacob Birkler, der fra hver deres perspektiv gjorde os klogere på værdighed.

I sessionerne bød vi blandt andet på inspiration til gode løsninger på at skabe bedre sammenhæng i plejen, større livskvalitet for de svageste ældre og et endnu bedre samarbejde med pårørende.

Anneke Dapper-Skaaning: Værdighed i ældreplejen – erfaringer fra en rejseholdskonsulent

Carsten Hornstrup: Værdighed i ældreplejen – hvad kalder det på af ledelse og organisation

Session 1 om MOA (mobilt omsorgs- og aktivitetsteam) i Mors

Session 2 om bedre tand- og mundpleje i Horsens

Session 3 om faste hjælpere og kontinuitet i hjemmeplejen i København

Session 4 om brobyggere i hjemmeplejen i Gladsaxe

Session 5 om afprøvning af det amerikanske Nexus program i LollandSession 6 om Styrelsen for Patientsikkerhed – fokuserede indsatser

Session 6 om Styrelsen for Patientsikkerhed – Erfaringer fra praksis, Odsherred

Videoer fra tre af dagens oplæg

Anneke Dapper-Skaaning

 

Carsten Hornstrup

 

Lotte Bloch.

Opdateret 26 FEB 2020