xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar: Hjemmeplejen banker på: Ny undersøgelse af pårørendesamarbejdet i hjemmeplejen

Du får præsenteret resultaterne af en stor undersøgelse af pårørendesamarbejdet i hjemmeplejen på denne webinaroptagelse, hvor der også deltager medarbejdere fra to kommuner, som vil drøfte rapportens pointer.

FILM, WEBINARER 16 JAN 2023

Hvordan inddrager man de pårørendes viden i ældreplejen? Hvordan foregår den løbende kommunikation med de pårørende til en modtager af hjemmepleje bedst muligt? Og hvordan inddrages de pårørende i tilrettelæggelsen af plejen på en god måde? Det er nogle af de emner, du kan blive klogere på, i dette webinar om pårørendesamarbejdet i hjemmeplejen.

Du kommer til at møde:

  • Dorit Wahl-Brink fra konsulentfirmaet Marselisborg, som vil præsentere hovedpointer fra undersøgelsen
  • Gitte Nørgaard, chef for hjemmeplejen og sygeplejen i Herning Kommune
  • Mette Schramm Pedersen, pårørendevejleder i Syddjurs Kommune

På webinaret præsenterer vi også fire pårørende-personas fra undersøgelsen, der kan bruges som redskab til bedre at forstå, at pårørende er forskellige og derfor reagerer forskelligt. Sidst, men ikke mindst, vil vi komme med konkrete anbefalinger til, hvordan den nye viden fra undersøgelsen kan anvendes i praksis.

Se webinaret her


Hent konsulenthuset Marselisborgs præsentation om undersøgelsen


Gik du glip af

Webinaret Værd at vide om pårørende Webinaret Har du talt med de pårørende i dag? Webinaret Pårørendesamarbejdet – metoder, der virker Webinaret Inddrag de pårørende – sådan gør andre Webinaret Pårørendemonopolet – få løst dit dilemma Webinaret Får I (heller ikke) talt godt nok med de pårørende om den sidste tid? Webinaret Når kommunen prioriterer pårørendesamarbejdet