xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sansestimuli og demensvenlig indretning

I denne erfaringsopsamling kan du få inspiration til, hvordan du kan arbejde fagligt med sansestimuli og demensvenlig indretning i ældreplejen for at øge trivsel og livskvalitet for ældre med demens, samt arbejde med at reducere antallet af magtanvendelser, brug af fast vagt og forbruget af medicin hos borgerne.

VIDEN OG INSPIRATION 07 FEB 2023

Erfaringsopsamlingen er udarbejdet på baggrund af 14 projekter i puljen ’Tilpasning af indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd’. I perioden 2019-2022 har projekterne arbejdet med forskellige tilgange og redskaber til at tilpasse sansestimuli til borgere med demens. Det handler både om den fysiske indretning af plejecentre og om de sansemæssige aspekter af hverdagsaktiviteter, fx ved måltider og søvn.

Projekterne i puljen har opnået positive resultater for både borgere og medarbejdere. Medarbejderne oplever, at arbejdet med sansestimuli har givet dem flere værktøjer til at forebygge og handle på borgernes mistrivsel og herigennem bidraget til at reducere udadreagerende adfærd. Flere projekter peger således på, at de har reduceret antallet af magtanvendelser, brug af fast vagt og forbruget af medicin hos borgerne.

Erfaringsopsamlingen henvender sig til ledere og medarbejdere på ældreområdet, som kan få:

  • en introduktion til arbejdet med sansestimuli
  • viden og praksiserfaringer der går på tværs af projekterne, samlet i 3 temaer
  • indsigt i, hvordan du kan tilrettelægge en sansestimuli-indsats
  • en eksempelsamling med 6 cases fra puljen.

Hent erfaringsopsamlingen