xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

En værdig sidste tid – erfaringer med at skabe en værdig død på plejehjem

Hvordan arbejdes der i ældreplejen med at sikre en værdig sidste tid? Hvilke konkrete tilgange og metoder er der gode erfaringer med? Det kan du læse mere om i denne erfaringsopsamling om en værdig sidste tid på plejehjem.

VIDEN OG INSPIRATION 27 APR 2023

Erfaringsopsamlingen sætter fokus på de omsorgsmæssige og relationelle aspekter i at sikre en værdig sidste tid for beboere på plejehjem: Hvordan og hvornår tager du dialogen med den ældre om den sidste tid? Hvordan sikrer du selvbestemmelse? Hvordan drager du bedst muligt omsorg – både for borgeren og de pårørende? 

I rapporten samles lokale gode erfaringer med konkrete tilgange og metoder i arbejdet med en værdig sidste tid. Derudover indeholder erfaringsopsamlingen en liste med opmærksomhedspunkter til arbejdet med at sikre en værdig sidste tid. Alt sammen til inspiration for andre plejeenheder, som ønsker at styrke deres arbejde med at sikre en værdig sidste tid.

Erfaringsopsamlingen er udarbejdet på baggrund af interviews med ledere og medarbejdere mv. fra ti plejehjem samt beboere og pårørende.

Indhold
  • Introduktion
  • Resumé
  • En værdig død i et borgerperspektiv
  • Samtalerne om den sidste tid
  • Tiden lige op til dødens indtræden
  • Tiden efter dødens indtræden
  • Omsorg som faglighed