xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Analyse af hjemlighed

Hvad betyder ’hjem’ og ’hjemlighed’, og hvordan kan man arbejde konkret med begreberne i hjemmeplejen – med det formål at styrke borgernes oplevelse af hjemlighed, selvbestemmelse og værdighed i eget hjem? Det kan du blive klogere på i denne analyse udarbejdet af konsulenthuset Antropologerne.

EVALUERINGER, VIDEN OG INSPIRATION, ANALYSER 04 JAN 2023

Konsulenthuset Antropologerne har i 2022 udarbejdet denne analyse for Videnscenter for værdig ældrepleje om hjemlighed. Analysen giver dels indsigt i hjemlighed ud fra borgerens perspektiv, og har samtidig været afsæt for udviklingen af to redskaber til hjemmeplejen, der kan bruges i arbejdet med at fremme borgerens oplevelse af hjemlighed, selvbestemmelse og værdighed.

Analysen munder ud i fem pejlemærker til hvordan man kan arbejde med hjemlighed. Medarbejdere fra hjemmeplejen har været med til at kvalificere de fem pejlemærker.

Analysen og de pejlemærker, der fremlægges, baserer sig på feltbesøg og input fra 20 ældre borgere, heraf 10 med pårørende, som er besøgt i perioden september 2021 til januar 2022. Derudover er der gennemført 100 korte telefoninterviews med pårørende til en ældre, der modtager hjemmepleje.

Hent Analyse af hjemlighed