xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Selvbestemmelse | Mad og ernæring

Case: Valgfrie mellemmåltider giver borgere større selvbestemmelse på plejehjem i København

I Københavns Kommune er fem plejehjem i gang med at udvikle valgfrie mellemmåltider til beboerne, så de kan få serveret flere små retter ud over de faste hovedmåltider. Den øgede valgfrihed giver beboerne større selvbestemmelse, fordi beboerne selv kan vælge mellem et mindre antal mellemmåltider. Samtidig muliggør ordningen, at beboerne kan spise på tidspunkter, der passer ind i deres døgnrytmer og rutiner.

Opdateret 14 FEB 2023

Hvordan bliver borgeres madglæde, appetit og trivsel øget? Det arbejder fem plejehjem med i Københavns Kommune under ledelse af en konsulent og kok. På hvert plejehjem har først én afdeling deltaget i projektet. Her har køkkenpersonalet udviklet nye salte, søde og friske mellemmåltider, som plejepersonalet serverer for beboerne i løbet af dagen eller aftenen, for de beboere som ønsker det.


Mellemmåltiderne er udviklet af køkkenpersonalet med inspiration fra samtaler med beboerne. På den måde sikrer køkkenpersonalet, at måltiderne tager afsæt i, hvad beboerne forbinder med den lille sult og mindes at have spist tidligere i deres liv. En sidegevinst af samtalerne mellem køkkenpersonale og beboerne er, at båndet imellem dem bliver styrket, fordi projektet skaber rum for en dialog om beboernes madoplevelser og minder fra barndommen.

Som en del af projektet arbejder plejepersonalet også med, hvordan beboerne kan involveres i at tilberede og anrette mellemmåltider. Det sker i afdelingernes anrettekøkkener. Beboerne kan eksempelvis – afhængigt af deres funktionsevne – hjælpe med at skære frugt og grønt, anrette maden og folde servietter. Inddragelsen af beboerne i madlavningen kan modvirke oplevelsen af hjælpeløshed, som mange beboere oplever i takt med, at de får øget behov for hjælp.

Mellemmåltiderne vækker beboernes sult
Tilbuddet om valgfrie og nye mellemmåltider bidrager til, at beboerne spiser flere gange i løbet af dagen, og at de dermed får den rette ernæring. Beboerne oplever en øget appetit, fordi mellemmåltider i højere grad imødekommer deres individuelle præferencer for, hvad de har lyst til at spise, og hvornår de er sultne. De beboere, der vågner tidligt, kan eksempelvis få serveret en let morgensnack, såsom en proteinberiget smoothie før morgenmaden. Beboere, der ikke spiser meget til aftensmaden, kan eksempelvis få serveret en salt snack, som vaffel med skinke, senere på aftenen.

"Vi vil gerne skabe et større samvær omkring måltiderne. Samtalerne mellem køkkenpersonalet og beboerne hjælper ikke kun til at spore os ind på beboernes behov og ønsker, men de er også med til at skabe en bedre relation mellem køkkenpersonalet og beboerne"
- Thit Fredens, specialkonsulent for velfærdsinnovation i Københavns Kommune

Et projekt under fortsat udvikling
Projektet om valgfrie mellemmåltider strækker sig over en treårig periode, hvor dreamteams på de fem følgende plejehjem udvikler og implementerer de nye, valgfrie mellemmåltider: Håndværkerforeningens Plejehjem, Dronning Ingrids Hjem, Sølund, Solgaven og Peder Lykke Centret. Projektperioden er fortsat i gang. På sigt er det Københavns Kommunes ambition, at tilbuddet om de valgfrie mellemmåltider skal udbredes til alle afdelinger på de deltagerende plejehjem samt til flere plejehjem i kommunen.

Ønsker du mere viden om projektet i Københavns Kommune, kan du kontakte:

Thit Fredens, specialkonsulent, Afdelingen for Velfærdsinnovation, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på GJ7D@kk.dk

Mille Hilman, projektleder, Center for Ældreliv og Innovation, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på QE5R@kk.dk

Sådan udvikles og implementeres de valgfrie måltider

Plejehjemmene tilmelder sig projektet

I Københavns Kommune var det frivilligt for plejehjemmene, om de ønskede at deltage i projektet. Første skridt i processen var derfor, at kommunen inviterede alle kommunale plejehjem med et produktionskøkken til at deltage. De plejehjem der ønskede at deltage kunne tilmelde sig og udvælge den afdeling, der skulle starte projektet op i samarbejde med køkkenet.

Kommunen sammensætter dreamteams

Hvert plejehjem sammensætter et såkaldt dreamteam, hvis funktion er at udvikle og implementere de valgfrie mellemmåltider. Teamet består af en forstander for plejehjemmet, køkkenleder, udvalgte køkkenmedarbejdere, afdelingsleder og udvalgt plejepersonale. Blandt plejepersonalet indgår både en dagvagt og aftenvagt, da de er omkring beboerne, på tidspunkter af døgnet hvor mellemmåltiderne typisk serveres. Dreamteamet er med til at sprede viden til de øvrige afdelinger, så der over tid implementeres til hele plejehjemmet.

Kommunen afholder kick-off møder

For at skyde udviklingen af de valgfrie mellemmåltider i gang afholder kommunen et kick-off-møde med plejehjemmets dreamteams. Her smager deltagerne på forskellige mellemmåltider, og sammen snakker de om, hvordan projektet fremadrettet skal forløbe. 

Plejehjemmene samler op og udveksler erfaringer

De fem dreamteams mødes løbende for at udveksle erfaringer med at tilbyde beboerne valgfrie mellemmåltider på de femplejehjem. Her faciliterer projektledelsen erfaringsudveksling. Fokus er blandt andet på borgernes respons på de valgfrie mellemmåltider og plejepersonalets erfaring med at servere måltiderne på andre tidspunkter, end de plejer samt at involvere de beboere der kan i at tilberede enkelte mellemmåltider. 

Gode råd fra Københavns Kommune

• Udtænk løsninger, der kan tilpasses det enkelte plejehjem
Ingen plejehjem er ens. Beboere har forskellige døgnrytmer og behov, antallet af beboere varierer fra plejehjem til plejehjem, og plejepersonalet har ofte forskellige arbejdsgange og rutiner. Derfor er det en fordel at lade udviklingen af mellemmåltider foregå lokalt på det enkelte plejehjem. Så kan køkkenpersonalet tage udgangspunkt i beboeres minder, og plejepersonalet kan oparbejde rutiner med at tilberede og servere mellemmåltiderne på en måde, der passer til beboernes rutiner og plejepersonalets arbejdsgange.

• Lad personalet tale med beboerne
Erfaringerne fra Københavns Kommune viser, at der opstår meningsfulde samtaler, hvis det er køkkenpersonalet og plejepersonalet, der afholder samtaler med beboerne om deres minder om og ønsker til mellemmåltider. Det giver køkkenpersonalet en større forståelse for, hvad de kan servere for beboerne, når den lille sult melder sig. For plejepersonalet giver det en forståelse for, hvornår og hvordan mellemmåltiderne kan serveres. Desuden bidrager samtalerne positivt til beboernes oplevelse af værdighed, fordi de føler sig set og inkluderet.

• Vær nysgerrige på beboernes behov
Det er afgørende for succesen af at indføre valgfrie mellemmåltider, at plejepersonale og køkkenpersonale er nysgerrige og opmærksomme på, hvad beboerne gerne vil have serveret uden for de faste hovedmåltider. Eksempelvis fandt Københavns Kommune ud af, at mange beboere ønsker at få serveret salte snack fremfor søde sager såsom kage, som plejehjem ellers førhen typisk har serveret som mellemmåltid.