xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Selvbestemmelse | Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng | Ensomhed

Case: Fredagsbar skaber nye relationer mellem beboere og personale på plejecenter i Faxe Kommune

Musik, salte snacks og drinks er en fast del af den ugentlige fredagsbar på Frederiksgadecenteret i Faxe Kommune. Her mødes beboere, plejepersonale, køkkenpersonale og husets pedel til fredags-forfriskninger, musik og en god snak. Det ugentlige møde skaber både glæde og nye relationer blandt beboere og personale.

Opdateret 14 FEB 2023

To glas klingrer mod hinanden, og der er livlig snak og festlig baggrundsmusik. Det er fredag formiddag på Frederiksgadecenteret i Faxe Kommune, og de af plejecentrets beboere, som har lyst, sidder i spisesalen til den ugentlige fredagsbar med centrets aktivitetsmedarbejder og plejepersonale. Den daglige leder, køkkenpersonalet og pedellen sidder også omkring bordene.

 


Fredagsbaren i Frederiksgadecenteret markerer starten på weekenden, hvor gode snakke og grin er med til at skabe relationer på tværs af plejecentrets beboere og personale. Fredagsbaren skaber også rum for, at beboerne føler sig tryggere i relationerne til plejecentrets personale.

”Vi oplever, at beboerne glæder sig til fredagsbaren, fordi det er et tilbagevendende arrangement, som de kan genkende. Der bliver skabt nye relationer til fredagsbar-arrangementerne, som bringer beboere og plejepersonale tættere sammen”.

- Tina Roerholt Asmussen, Centerleder hos Frederiksgadecenteret

 

Fredagsbaren på Frederiksgadecenteret er en succes. Personalet oplever, at beboerne glæder sig til fredagsbaren, for genkendeligheden i aktiviteten gør, at beboerne flere dage inden kan se frem til at samles fredag formiddag om musik, snacks og noget at drikke. Personalet oplever også, at fredagsbaren er en god måde for nye beboere at lære hinanden at kende. Personalet på plejecentret er begejstret for fredagsbaren, fordi tiltaget giver dem mulighed for at lære beboerne bedre at kende. De oplever, at de har fået skabt en tættere relation til borgerne, hvilket gør det nemmere for dem at tale med beboerne i hverdagen.

”I starten syntes personalet, at det var svært, fordi det var anderledes at blande personale og beboere – nu er det helt naturligt at sidde blandt hinanden på den måde, og personalet får nogle rigtig gode snakke med beboerne ud af det”.

- Tina Roerholt Asmussen, Centerleder hos Frederiksgadecenteret

Sådan planlægges og afholdes fredagsbaren på Frederiksgadecentret

Aktivitetsmedarbejderen planlægger indkøb og plejepersonalet reklamerer for fredagsbaren

Aktivitetsmedarbejderen på plejecenteret er ansvarlig for indkøb af drikkevarer og snacks, som ofte består af popcorn, saltstænger og chips. Baren tilbyder salte snacks, så beboerne naturligt også får lyst til at drikke mere væske, hvilket forebygger dehydrerede beboere. Baren serverer dagens drink og øl samt sodavand, saftevand og kaffe, for det er ikke alkohol, som er omdrejningspunktet. Hensigten med baren er en social aktivitet, som alle kan mødes om. Plejepersonalet gør løbende beboerne opmærksomme på den kommende fredagsbar ved at spørge beboerne: ”Ses vi til fredagsbaren?”. På den måde bliver baren en fælles aktivitet, som mange beboerne og personale ser frem til i løbet af ugen.

Plejepersonalet hjælper beboerne til at føle sig trygge og godt tilpas til fredagsbaren

Plejepersonalet hjælper beboerne fra deres boliger og ind i fællesrummet, hvor fredagsbaren bliver afholdt. Her står aktivitetsmedarbejderen eller en anden fra plejepersonalet klar i ”baren”, hvor de skænker varme eller kolde drikke til beboerne efter ønske. Plejepersonalet sørger for at lave portionsanrettede snacks, og de serverer drinks i vinglas til beboerne, for at markere at fredagsbaren er noget særligt og ikke som ugens øvrige måltider. Til fredagsbaren på Frederiksgadecenteret er der ingen faste pladser, som der ellers er til de øvrige måltider på plejecenteret. Derfor hjælper plejepersonalet beboerne til rette ved en plads, så de føler sig trygge og godt tilpas. Herefter bliver plejepersonalet siddende og snakker sammen med beboerne.

Personalet på plejecenteret afsætter tid til fordybelse og dialog med beboerne

Personalet i Frederiksgadecenteret sætter sig om bordene i fællesrummet sammen med beboerne og taler med dem. Det bidrager til tryghed og nærvær i fredagsbaren for den enkelte beboer, og det styrker beboernes kontakt med personalet i dagligdagen på Frederiksgadecentret. Plejecentrets leder understreger løbende vigtigheden af, at plejepersonalet tager sig tid til at fordybe sig i snakke med beboerne til fredagsbaren. Beboerne har ofte ønsker til musik, sang eller andre aktiviteter under fredagsbaren, og plejepersonalet hjælper med at opfylde disse. Sommetider har fredagsbaren et tema med tilhørende pynt, som er planlagt af aktivitetsmedarbejderen, og pyntningen sker ofte i samarbejde med et par beboere. Plejepersonalet oplever, at temaerne fungerer godt som samtaleemne med beboere, og der kommer derfor mange gode snakke ud af tema-barerne.

Fokus på at styrke relationerne mellem beboere og plejepersonale

Frederiksgadecenterets fredagsbar startede i sommeren 2020. Ideen opstod, fordi Frederiksgadecenteret ønskede at skabe en ny kultur på plejecenteret med mere liv og aktivitet i hverdagene – ikke kun op til højtiderne. Derudover ønskede lederen at styrke relationen mellem plejepersonalet og beboerne samt deres kendskab til hinanden på tværs af plejecentret. Som ny på centret havde lederen erfaret, at plejepersonalet ikke altid kendte beboerne, hvis personalet ikke arbejder fast på den afdeling, hvor beboerne bor. Lederen har erfaret, at det er vanskeligt for plejepersonalet at tage sig tid til at sætte sig ned og tale med beboerne. Der herskede en kultur, hvor plejepersonalet følte, de skulle lave noget praktisk hele tiden. Derfor igangsatte lederen af plejecentret i samarbejdet med centrets aktivitetsmedarbejder fredagsbaren med plads til, at plejepersonale såvel som øvrigt personale bruger arbejdstid på at snakke med beboerne, uden at den daglige pleje er omdrejningspunktet for samtalen. I dag oplever plejecentrets leder, at plejepersonalet nu kender flere beboere, fordi de mødes i fredagsbaren.