xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng | Ensomhed

Case: Årlig udendørs motionsstafet aktiverer ældre borgere i Hørsholm Kommune

I Hørsholm kommune samler ’Sophiestafetten’ beboere på plejecentret Sophielund og borgere på Dagplejehjemmet Kammerhuset til en aktiv formiddag. Aktiviteten skaber glæde hos de ældre beboere, og den er med til at skabe nye sociale relationer blandt dem.

Opdateret 17 FEB 2023

Med konfetti, medaljekager og støttende tilråb inviterer Hørsholm Kommune borgere på plejecenteret Sophielund og Dagplejehjemmet Kammerhuset til den årlige ’Sophiestafet’.
Med inspiration fra Royal Run er plejepersonale i Kammerhuset og aktivitetsmedarbejdere fra Sophielunden gået sammen om at arrangere stafetten, der har til formål at skabe socialt samvær blandt beboerne og aktivere de ældre. 

Til stafetten samles borgere fra Sophielunden og Kammerhuset om at gå en afmærket rute på 300 meter. Nogle beboere går ruten en enkelt gang, mens andre går den flere gange. Distancen er valgt, så alle beboere kan være med – både ældre i god fysisk form og ældre med gangbesvær, som gør brug af rollator eller kørestol. Stafetten styrker de sociale fællesskaber blandt beboerne på tværs af enhederne, fordi beboerne møder hinanden på en ny og anderledes måde.

"Vi prøver at tage de festligheder ind på plejecentret, der er i løbet af året. Der bliver holdt julefrokost, påskefrokost, og vi fejrer dronningens jubilæum. Og derfor synes vi også, det kunne være fedt at lave vores eget ”Royal Run”. På den måde tager vi hele tiden samfundet ind"
- Marianne Olesen, aktivitetsmedarbejder hos Dagplejehjemmet Kammerhuset


Beboerne får stimuleret deres sanser og skaber nye relationer
Lederen hos Plejecenteret Sophielund udtrykker stor begejstring for Sophiestafetten. Borgerne bliver fysisk aktiveret og får stimuleret deres sanser ved at komme ud i naturen. For borgere med demens er sanseoplevelser særlig vigtige, da de kan have svært ved at huske dagen på samme måde som de øvrige beboere. Sanseindtryk hjælper nemlig til at skabe en følelse og stemning, som gør, at dagen bliver husket. Beboerne er glade under stafetten, og de kan mærke, at der sker noget anderledes, end der plejer. 

En aktivitetsmedarbejder hos Dagplejehjemmet Kammerhuset oplever, at Sophiestafetten er et springbræt til nye relationer blandt beboerne, fordi de ældre taler sammen og hjælper hinanden med en støttende arm eller en opmuntrende bemærkning. Sophiestafetten giver også personalet et indtryk af, hvilke borgere der kommer godt ud af det med hinanden, fordi de spotter nye og gode sociale relationer blandt beboerne.

"Vi oplevede, at nogle af de beboere, som normalt ikke snakker sammen, snakkede sammen under stafetten. Det er det gode ved den her ”walk-and-talk”-mulighed. De kunne gå i samme tempo, de kunne hjælpe hinanden, og måske kunne de hjælpe hinanden til at gå lidt længere, end de plejer at gå normalt, når de er på tur"
- Marianne Olesen, aktivitetsmedarbejder hos Dagplejehjemmet Kammerhuset


Sådan afholder Hørsholm Kommune Sophiestafet med beboerne

Aktivitetsmedarbejdere planlægger og organiserer stafetten

To aktivitetsmedarbejdere hos henholdsvis Sophielunden og Kammerhuset står for planlægning forud for stafetten. Det sker gennem to uformelle møder eller telefonsamtaler á 5-10 minutters varighed. Derudover er der en tovholder på projektet, som står for at involvere de øvrige medarbejdere i aktiviteterne forud for dagen. På dagen hjælper plejepersonalet med at pynte op med flag og balloner, tegne ruten op på fortovet med kridt, stille kegler frem, der afmærker ruten, og forberede et rullebord med saftevand, så beboerne kan få noget at drikke undervejs på turen.   

Sophiestafetten skydes i gang med konfetti

Stafetten starter klokken 11, hvor den bliver skudt i gang med konfettikanoner. Første gang, der blev afholdt Sophiestafet, deltog kommunens formand for Social- og Seniorudvalget, hvor han klippede den røde snor over og skød den ”officielle” Sophiestafet i gang. Selve stafetten strækker sig over et parkeringsområde på 300 meter mellem Kammerhuset og Sophielund. På denne strækning kører der få biler, og der er et godt asfaltgrundlag, så alle beboerne kan deltage uanset gangevner.

Plejepersonale hjælper beboerne under stafetten

Undervejs i stafetten hjælper både plejepersonale og øvrige beboere hinanden med en støttende arm eller med at køre kørestolen under ruten. Plejepersonalet sørger for at holde humøret højt ved at heppe på beboerne og støtte dem til at gennemføre ruten. Hver gang deltagerne har gået én omgang, får de en tøjklemme. Når stafetten afsluttes, bliver alle tøjklemmer talt sammen, og beboernes samlede antal kilometer bliver opgjort. Under den første stafet i Hørsholm havde beboerne til sammen gået 48,3 kilometer.

Sophiestafetten afsluttes med medaljekager og kaffe

Efter stafetten inviteres beboerne på medaljekager og en kop kaffe, hvor de sammen fejrer, at de har gennemført stafetten. Her gør plejepersonalet lidt ekstra ud af at snakke med beboerne om dagen, og beboerne får også mulighed for at indgå i nye relationer med beboere, de normalt ikke omgås med.

Hørsholm Kommune ønsker at ”tage samfundet ind” i aktiviteterne med ældre 
Aktivitetsmedarbejderne hos Sophielunden og Kammerhuset gør en særlig indsats for at skabe aktiviteter for de ældre, der afspejler de aktiviteter, der ellers foregår i samfundet. Det gør de, så beboerne og de pårørende oplever, at aktiviteterne afspejler det, der foregår i samfundet - eksempelvis Royal Run, som Sophiestafetten er inspireret af. Sophiestafetten blev igangsat af en aktivitetsmedarbejder fra Dagplejecenteret Kammerhuset, hvorefter de øvrige medarbejdere hos Sophielunden og Kammerhuset hurtigt kom med på idéen. Herefter er planlægningen foregået som en naturlig del af den øvrige aktivitetsplanlægning.