xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar: Forebyg uplanlagt vægttab hos svage ældre

Se Vidensbanken for bedre måltiders webinar om forebyggelse af uplanlagt vægttab hos svage ældre.

FILM, WEBINARER 16 JUN 2021

Bliv klogere på, hvordan der arbejdes med mad, måltider og ernæring rundt omkring i kommunerne både centralt og ude i praksis og fra såvel et køkken- som et plejeperspektiv.

Webinaret er for dig, der er optaget af at forebygge uplanlagt vægttab hos svage ældre, hvad enten det er i hjemmeplejen eller på plejecenter. Webinaret sætter fokus på projektet "I sikre hænder - ernæring" og hvordan man kan forebygge uplanlagt vægttab hos svage ældre, hvis man går systematisk og konkret til opgaven.

Hør bl.a. om Frederiksberg, Aarhus og Sønderborg kommunes erfaringer fra projektet og bliv klogere på, hvordan nyt porcelæn og køkkenpersonalets deltagelse i plejens tavlemøder konkret har gjort en forskel for de ældres vægtstatus.

På webinaret fortæller Ph.d. stipendiat Sussi Friis Buhl om sin forskning i 80-åriges proteinindtag, og hvordan viden om raske ældres manglende proteinindtag kan bruges strategisk fx i de forebyggende hjemmebesøg. 

Webinaret

Velkomst og oplæg om ”I sikre hænder – ernæring”

 

Synlige og nummererede vægte systematiserer vejninger i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

 

Anretninger i hjemligt porcelæn og små portioner øger plejebeboeres appetit på plejehjem i Aarhus

 

Køkkenleder giver beboeren indflydelse på maden og deltager i det tværfaglige arbejde på plejehjem i Sønderborg

 

Forebyg uplanlagt vægttab Paneldebat med spørgsmål og refleksioner

 

Inspirationsbanken bedre måltider til ældre og nyeste forskning om raske ældre over 80 års proteinindtag

 

Præsentation af gode eksempler fra "I sikre hænder"

Frederiksberg: Synlige og nummererede vægte systematiserer vejninger i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

v. Jeannette Flatau, teamleder

Synlige og nummererede vægte i muleposer har gjort det let tilgængeligt for sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter at veje borgerne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje. Tiltaget bidrager til øget systematik omkring vejningerne og kan være med til at begrænse uplanlagt vægttab hos borgerne.

Sønderborg: Køkkenet er en del af beboernes indflytningssamtale

v. Køkkenleder Viola Johnsson og sygeplejerske Mette Munk Hørup Plejecenter

Når en beboer flytter ind på Hørup Plejecenter i Sønderborg, taler køkkenlederen med beboeren om madvaner og ønsker til måltider. Køkkenpersonalet deltager desuden på tavlemøder med plejepersonalet og oplever at være del af det tværfaglige samarbejde om ernæringsindsatsen på plejecenteret.

Aarhus: Anretninger i hjemligt porcelæn og små portioner øger plejebeboeres appetit

v. Charlotte Popp, ergoterapeut og Jasmin Fathi Azzam social- og sundhedsassistent Plejehjemmet Abildgården

Småtspisende borgere får anrettet maden i mindre portioner på hjemligt og farverigt porcelæn på Plejehjemmet Abildgården i Aarhus Kommune. Ifølge plejepersonalet gør det maden mere indbydende, overskuelig og øger appetitten blandt beboerne.