xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Erfaringsopsamling fra puljeprojekter

VIDEN OG INSPIRATION 26 OKT 2021

Sundhedsstyrelsen har gennem puljen Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre støttet 30 projekter på tværs af kommuner, private aktører og civilsamfund.

Formålet med puljen var at forebygge og håndtere ensomhed og mistrivsel blandt ældre med et særligt fokus på ældre mænd. 

I denne rapport samles der op på erfaringer fra de 30 projekter. Som en del af erfaringsopsamlingen indgår 12 casebeskrivelser, der belyser konkrete erfaringer fra udvalgte projekter.

Rapporten er udarbejdet af PwC for Sundhedsstyrelsen.

Som alternativ til at læse hele rapporten kan du hente en helt overordnet opsummering med de centrale indsigter:

Hent opsummeringen 'Erfaringsopsamling - centrale indsigter'

Hent hele erfaringsopsamlingen

Indhold

  1. Resume
  2. Pulje til bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel
  3. Opsporing af de ældre
  4. Brobygning fra opsporingsinitiativer til aktiviteter
  5. Etablering af aktivitetstilbud
  6. Forankring – etablering af bæredygtig drift