xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demenshåndbog: Seksualitet hos mennesker med demens i ældreplejen

Håndbogen har til formål at styrke den professionelle tilgang til borgere seksualitet, og målrettet ledere, medarbejdere og andre der arbejder med mennesker med demens.

VIDEN OG INSPIRATION, HÅNDBØGER, GUIDES 17 SEP 2021

Håndbogen præsenterer grundlæggende principper for det faglige arbejde med seksualitet og giver gennem praksisnære cases eksempler på, hvordan man kan arbejde på en personcenteret måde med seksualitet hos mennesker med demens.

98 sider

Kapitler

  • Pejlemærker for arbejdet med ældre menneskers seksualitet
  • Seksualitet er en naturlig del af livet – også når man bliver ældre
  • Demens og seksualitet
  • Principper
  • Værktøjer
  • Implementering
  • Yderligere viden og inspiration

Om demenshåndbøgerne

Håndbogen er en del af Sundhedsstyrelsens Demenshåndbøger, der har til formål at give konkrete og praksisnære inputs til det social- og sundhedsfaglige arbejde med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens.

Demenshåndbøgerne er målrettet medarbejdere og ledere i hjemmepleje og plejebolig.

Demenshåndbøgerne skal være med til at understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for mennesker med demens.