xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Selvbestemmelse

Case: Røde kinder og naturlig træthed: Naturaktiviteter på Dalsmark Plejehjem styrker ældres livskvalitet

Dalsmark Plejehjem i Rinkenæs i Sønderborg Kommune tager beboerne med ud i naturen og bringer naturen ind på plejehjemmet. Oplevelser i naturen aktiverer de ældres sanser, giver dem gode oplevelser, bedre søvn og et mindre forbrug af medicin.

Opdateret 20 MAJ 2021

Dalsmark Plejehjem i Sønderborg Kommune har de taget initiativ til at rykke beboerne tættere på naturen og give dem gode oplevelser, som bringer deres sanser i spil og styrker deres livskvalitet.

Plejehjemmet har siden 2013 haft en naturvejleder ansat, som arrangerer aktiviteter for beboerne for at bringe naturen ind i deres hverdag. Naturvejlederen sørger dagligt for aktiviteter med beboerne, som enten kan foregå på plejehjemmet, i lokalområdet eller på udflugter til naturskønne områder i det sønderjyske.

Aktiviteterne og tiltagene kan være store som små, så længe de bringer naturen mere ind i hverdagen. Det kan være udflugter ud i naturen for fx at soppe, sejle og gå guidede ture. Det kan også være mindre aktiviteter i hverdagen, hvor beboerne fra stuen kigger på fugle ud af vinduet, bygger fuglekasser, går korte ture i lokalområdet, presser æblemost eller arbejder med plejehjemmets sansehave. 

Naturvejlederen fortæller, at alle beboere kan få glæde af naturen. Det handler i høj grad om at være kreativ og finde på noget, så alle kan være med. Hvis en beboer fx er sengeliggende, kan man plukke en buket blomster, som beboeren kan få ind på værelset, dufte til og kigge på. 

Se eksempel tur og aktivitetskalender

”Vi var ude og sejle. Det var skønt at mærke den sejlbåd. Det liv der var i den, og vinden der tager lidt af og blæser op, og så mærke hvordan den fulgte vandet. For en gammel sejlsportsmand der var det jo alle tiders.”
- Flemming Gormsbøl, beboer, Dalsmark Plejehjem

Samarbejde tværfagligt og med frivillige

Naturvejlederen samarbejder med en aktivitetsmedarbejder fra plejehjemmet, som ofte deltager på udflugter og hjælper med at afvikle naturaktiviteterne. Derudover har naturvejlederen etableret et samarbejde med kommunens frivilligcenter, hvorfra frivillige involverer sig i forskellige hverdagsaktiviteter med beboerne, herunder aktiviteter i naturen som udelivsfester og gå- og cykelture. Desuden har plejecentret også en vennekreds, der er med til at rekruttere nye frivillige. Naturvejlederen fortæller, at beboerne har haft stor gavn af at have frivillige med på ture og i hverdagsaktiviteter.

De frivillige gør det også muligt at gennemføre flere aktiviteter for beboerne, end naturvejlederen og personalet på plejehjemmet selv kan. Plejehjemmet har en lille bus, som de kan benytte, når de skal på udflugter.

“Hvis man ikke kan komme ud i naturen, så kan man tage den med ind. Og man kan også nemt skubbe sengen ud på terrassen. Der var en kvinde, der var med på en cykeltur, og hun havde ikke mærket regn i ti år. Så alt tæller med. Vi kan det hele, og vi skal det hele.”
- Bo Tonnesen, naturvejleder, Dalsmark Plejehjem

Beboere sover bedre

Efter at naturen er blevet bragt ind de ældres hverdag, er det personalets klare oplevelse, at beboerne har fået en bedre livskvalitet. Plejecentrets personale oplever også, at beboerne kommer hjem med røde kinder og er naturligt trætte.
Naturvejlederen fortæller, at beboerne bliver udfordret både fysisk, mentalt, i koordination og balancesans, når de går på en ujævn skovsti eller en strand. Dermed bidrager aktiviteter i naturen til at skabe en sammenhæng til de øvrige rehabiliteringsindsatser i plejen.
En sygeplejerske på plejecentret har løbende taget stikprøver og konstaterer, at medicinforbruget er faldet blandt beboerne.

 

Sådan bringer plejehjemmet beboerne tæt på natur i hverdagen 

Spørg ind til beboernes liv og interesser

Når naturvejlederen spørger beboerne ind til deres livshistorier, giver det inspiration til aktiviteter for beboerne. Nogle fortæller fx, at de tidligere har sejlet eller været interesseret i fugle. På den måde forsøger naturvejlederen at planlægge aktiviteter, der tager udgangspunkt i beboernes interesser.

Kom helt tæt på og sørg for det rette udstyr

Sanserne bliver ofte svækket med alderen, og derfor er det vigtigt, at beboerne kan komme helt tæt på naturen. Det gør Dalsmark Plejehjem ved at lade beboerne komme så tæt på naturen, at de kan føle, dufte, se og smage. Plejecentret har også investeret i kørestole, som er bedre rustet til at rulle på terræn. Kørestolene har bløde gummihjul og håndbremser. Det gør, at beboere, som er kørestolsbrugere, også har mulighed for at være med på udflugter i naturen og gåture i lokalområdet.

Aftal brug af faciliteter i lokalområdet

Når beboerne er på udflugter, har de ofte brug for en pause undervejs, hvor de kan sidde i ly, hvile benene og få lidt at spise. Dalsmark Plejehjem har fx aftalt med en lokal jagtklub, at de må låne deres lokaler, når de er på tur. Naturvejlederen har også taget kontakt til andre plejecentre, som fx har et godt bålsted, så beboerne kan mødes på tværs af plejecentre og grille pølser.

Gode råd fra Dalsmark Plejehjem

  • Brug naturen tæt på plejecentret
    Planlæg aktiviteter på tværs af plejecentre og benyt de faciliteter, som er til stede på plejecentrene og i lokalområdet, fx et bålsted.
  • Tag kontakt til den lokale naturvejleder
    Hvis man ikke har en naturvejleder ansat, kan man kontakte en naturvejleder, som har lyst til at formidle til ældre. Naturvejlederen kan fx komme ud på plejehjemmet og fortælle om fugle eller tage en gruppe beboere med på en guidet gåtur.
  • Inddrag medarbejderne på plejecentret
    Alle medarbejdere kan være med til at bringe naturen ind i de ældres hverdag. De kan fx plukke en buket blomster, arrangere frokost på terrassen eller gøre opmærksom på dyrelivet udenfor.