xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen

I denne eksempelsamling beskrives 13 projekter, som alle har til formål at bekæmpe ensomhed blandt modtagere af hjemmepleje.

VIDEN OG INSPIRATION 29 JUN 2022

Projekterne har haft forskelligt fokus, lige fra hvordan man lærer om og sætter fokus på ensomhed, hvordan man opsporer og taler om ensomhed og vigtige erfaringer fra samarbejder mellem civilsamfund og hjemmeplejer.

Konsulenthuset Antropologerne har udarbejdet eksempelsamlingen for Sundhedsstyrelsen i 2019. 

Eksempelsamlingen bygger på materiale og indsigt fra feltbesøg hos ni af puljens tretten projektkommuner.

De ni projektkommuner er udvalgt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og er udvalgt ud fra, at de viser bredden i de aktiviteter og tiltag, som kommunerne oplever gode erfaringer med.