xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demenshåndbog: Palliativ pleje, omsorg og behandling

Håndbogen om palliativ pleje, omsorg og behandling har til formål at hjælpe jer i nogle af de særlige situationer, I kan stå i, i arbejdet med palliative forløb for mennesker med demens.

VIDEN OG INSPIRATION, HÅNDBØGER, GUIDES 13 MAR 2019

Håndbogen består af tre moduler, som kan anvendes af henholdsvis ledere og medarbejder. De tre moduler omhandler:

 • Indsatser
 • Implementering
 • Værktøjer

Indsatser

Modulet indeholder en række forslag til relevante indsatser inden for palliativ pleje, omsorg og behandling til brug for jer som medarbejdere eller ledere på et plejecenter eller i hjemmeplejen.

58 sider

Kapitler 

 1. Palliativ pleje, omsorg og behandling
 2. At tage stilling tidligt
 3. Erkendelse af den terminale fasehos mennesker med demens
 4. Åndelig omsorg
 5. Lindring af symptomer og behov i den terminale fase
 6. Samarbejde med pårørende
 7. Vidensgrundlag

 

Implementering

Modulet indeholder en række ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter i relation til palliativ pleje, omsorg og behandling til brug for jer som faglige ledere på et plejecenter eller i hjemmeplejen. Opmærksomhedspunkterne hænger sammen med de tiltag, der omtales i modulet Indsatser.

Læs modulet Implementering 

 

22 sider

Kapitler

 1. Ledelsens rolle
 2. Faglig ledelse i relation til palliativpleje, omsorg og behandling
 3. Evaluering

 

Værktøjer

Modulet indeholder en række praktiske værktøjer i relation til palliativ pleje, omsorg og behandling til brug for jer som medarbejdere eller ledere på et plejecenter eller i hjemmeplejen. Værktøjerne hænger sammen med de tiltag, der omtales i modulet Indsatser.

Læs modulet Værktøjer 

 

22 sider

Kapitler 

Værktøj 1, Samtaleforløb med borger og pårørende

Værktøj 2, Inspiration til omsorg og støtte til pårørende

Værktøj 3, Refleksionsspørgsmål til medarbejdere

Værktøj 4, Identifikation af palliative behov

Værktøj 5, Observation af tegn på terminal fase

Værktøj 6, Skemaer til vurdering af smerter

Værktøj 7. Systematisk evaluering af terminalt forløb

Værktøj 8, PowerPoint-oplæg med inspiration til undervisning

Power-Point

Hent Power-Point-redskab med inspiration til undervisning

Se noter til Power-Point-redskab med inspiration til undervisning

Om demenshåndbøgerne

Håndbogen, der består af de tre moduler, er en del af Sundhedsstyrelsens demenshåndbøger, der har til formål at give konkrete og praksisnære input til det social- og sundhedsfaglige arbejde med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens.

Demenshåndbøgerne er målrettet medarbejdere og ledere i hjemmepleje og plejebolig.

Demenshåndbøgerne skal være med til at understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for mennesker med demens.