xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Frivillige på plejecentre

Hvad skal der til for at fremme en frivilligindsats på plejecentre, som skaber værdi? Det får du input til i denne rapport, som opsamler erfaringerne fra tre kommuners projekter om rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på plejecentre.

VIDEN OG INSPIRATION 31 AUG 2016

Denne rapport formidler erfaringerne fra initiativet Styrkelse af rekruttering og samarbejde med frivillige i plejebolig. Initiativet, som blev igangsat af Socialstyrelsen i samarbejde med tre projektkommuner i 2013, sætter fokus på rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på plejecentre.

Afdækningen pegede på fire drivkræfter for at fremme en frivilligindsats, der skaber værdi.

Indhold

  • Kapitel 1 handler om, hvordan beboernes behov kan sættes i centrum for frivilligindsatsen.
  • Kapitel 2 handler om, hvordan frivillige bedst rekrutteres og fastholdes.
  • Kapitel 3 handler om samarbejdet og rollefordelingen mellem frivillige og medarbejdere.
  • Kapitel 4 handler om ledelse indadtil over for medarbejderne og udadtilover for de frivillige.

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af konsulenthuset Antropologerne.