xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vægtning af opgaver

Vægten er en påmindelse om, at de relationelle opgaver i pleje- og omsorgsarbejdet er lige så vigtige som de praktiske. Kortet kan bruges til en dialog i personalegruppen om, hvordan I prioriterer de relationelle opgaver hos jer.

VIDEN OG INSPIRATION 22 JUN 2022
Vægten er et symbol på den balance, der skal være mellem praktiske og relationelle opgaver, for at yde personcenteret omsorg. Modellen er derfor god at tale om i personalegruppen, om hvordan de forskellige typer af opgaver prioriteres i personalegruppen, og hvordan man også får prioriteret relationelle opgaver. 

Sådan kan du bruge metoden

Print refleksionskortet og brug det på et personalemøde, en temadag el.lign. med fokus på det relationelle arbejde. Dialogen om vægten kan eventuelt bruges som optakt til at arbejde med nogle af de andre metoder som fx Kontakt før opgave

 

 Ønsker du en trykt version?

Vi kan desværre ikke tilbyde trykte eksemplarer af refleksionskortene, men vi sender gerne trykfilerne, så du selv kan få dem trykt ved et trykkeri. Skriv til vaerdighed@sst.dk for at få trykfilerne tilsendt.