xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forbedringscirklen (PDSA)

Forbedringscirklen er en enkel og systematisk metode til at afprøve, tilpasse og fastholde små forandringer og forbedringer på i plejen.

REDSKABER 22 JUN 2022

Forbedringscirklen er en systematisk og struktureret måde at arbejde med forandringer på. Når I har gjort jer klart, hvad I ønsker at opnå, og hvilken indsats I vil teste, følger I de fire trin i Forbedringscirklen. Forbedringscirklen kan bruges både ved små og større forandringer. Cirklen illustrerer, at en forbedringsproces bliver ved og aldrig stopper. 

Sådan kan du bruge metoden:

Print kortet og tag det med på et personalemøde eller en temadag, hvor I skal tale om måden I arbejder på og evt. arbejde med nogle af de andre metoder og modeller her på redskabssiden. Brug trinene på kortet til at planlægge, hvordan I kommer videre med de små forandringer og forbedringer, I er nået frem til. 

Print skabelonen for Forbedringscirklen og udfyld den med dit eget forbedringsprojekt

Lær mere om metoden ved at tage e-læringsmodulet ”Forbedringscirklen” (30 min)